Dinosauři a život v pravěku - David Lambert

Kniha z řady "Velká rodinná encyklopedie" na 376 stranách  přibližuje svět dinosaurů a prehistorických zvířat. Jedná se o přehlednou publikaci velkého formátu (21x27,5cm). Publikace poskytuje neopakovatelné pohledy nejen na dinosaury, ale i na další pravěká zvířata, dále popisuje druhohorní krajinu. Zajímavý text vytváří úplný a snadno pochopitelný obraz života v pravěku. 

dinosauri-a-zivot-v-praveku-david-lambert

Podrobné digitální rekonstrukce ukazují nesmírnou rozmanitost pravěkých tvorů. Kniha shrnuje výzkumy vědců z Amerického přírodovědného muzea a je určena pro mládež i dospělé. Vřele doporučujeme každému, kdo se zajímá o pravěký život. Kniha byla vydána v roce 2002 a nyní ji můžete sehnat pouze v antikvariátech.

Encyklopedie dinosaurů a jiných pravěkých živočichů začíná úvodní částí, která poskytuje základy k pochopení zkamenělin, evoluce a života v pravěku. Pak následují čtyři hlavní části, v nichž je uvedena většina skupin pravěkých živočichů - Ryby a bezobratlí, Obojživelníci a plazi, Dinosauři a ptáci a Savci a jejich předchůdci. V úvodu každé části je uveden určitý druh nebo skupina druhů pravěkých živočichů. Rozsáhlá část doplňků v závěru knihy obsahuje časovou osu, podrobnosti o tom, jak paleontologové hledají a zkoumají zkameněliny, a životopisy významných vědců. 

Obrazové dvoustrany

Ve čtyřech hlavních částech najdete mnoho obrazových dvoustran, na nichž jsou zachyceny realistické rekonstrukce živočichů v jejich prostředí. Popisné dvoustrany se zaměřují na určitou skupinu pravěkých živočichů. Úvodní text, jímž dvoustrana vždy začíná, popisuje hlavní znaky celé skupiny. Pak následují podrobnosti o stavbě těla a způsobu života spolu s údaji o dalších zástupcích skupiny. Text je doprovázen fotografiemi a barevnými kresbami. Kresby jsou vytvořené pro tuto knihu znázorňují hlavní znaky a typické druhy. Doplňkový text psaný kurzívou vysvětluje zajímavé podrobnosti na fotografiích a kresbách. 

Každá dvoustrana věnovaná  určitému období obsahuje soubor obrázků rostlin a živočichů, kteří se během daného období vyskytovali. Dvoustrany v dodatcích objasňují základy paleontologie tak, aby byly snadno pochopitelné.

Rámeček se základními údaji 

Rámeček se základními údaji uvádí hlavní znaky příslušného živočicha. Názorné měřítko srovnává velikost živočicha s člověkem vysokým 170 cm. Tabulka pod ním je tvořena přehledem údajů včetně vědeckého jména živočicha, jeho velikosti, potravy a biotopu. Jsou uvedeny rovněž lokality, kde byly objeveny zkameněliny daného druhu. Posledními dvěma údaji jsou období, kdy žil, a příbuzné rody. Nadpis celého rámečku se základními údaji většinou tvoří české jméno živočicha. 

Časová osa

Podél spodního okraje popisné  dvoustrany je znázorněna časová,  která zachycuje geologické éry a období, o nichž kniha pojednává. Barevně odlišené části časové osy zdůrazňují období a éru, v níž žil druh uváděný na dvoustraně jako hlavní. 

Dodatky

Obsáhlá část dodatků poskytuje údaje o tom, jak vědci pracují se zkamenělinami při objasňování minulosti. Začíná časovou osou a pak popisuje různé paleontologické postupy, jako je datování a rekonstrukce živočichů podle zkamenělin. Na 34 stranách je zachycen průběh časové posloupnosti zkamenělin. V zeměpisném rámečku je mapa světa, na níž je zachycena Země, jak vypadala v určitém období. V dodatcích najdete také náměty pro amatérské hledače zkamenělin a životopisy významných vědců. Životopisy uvádějí podrobnosti o význačných přírodovědcích a paleontolozích. Slovníček a přehled výslovnosti vysvětlují odborné výrazy používané v knize.

Obsah knihy Dinosauři a život v pravěku

Jak používat tuto knihu 8 Hledání minulosti 10 Zkameněliny 12 Jak vznikl život 14 Jak probíhala evoluce 16 Třídění organismů 18 

BEZOBRATLÍ A RYBY 20-53 

Kladogram bezobratlých 22 Trilobiti 24 Kyjonožci 26 Vývoj hmyzu 28 Amoniti a belemniti 30 Vývoj prvních ryb 32 Kladogram obratlovců 34 Kladogram ryb 36 Bezčelistnaté ryby 38 Pancířnatí 40 Žraloci a rejnoci 44 Akantodi 46 První paprskoploutvé ryby 48 Pokročilé paprskoploutvé ryby 50 Lalokoploutvé a dvojdyšné ryby 52 

Dinosauři a život v pravěku - David Lambert - amoniti-belemniti

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI 54-99 

Kladogram prvních čtyřnožců a obojživelníků 56 První čtyřnožci 58 Krytolebci 60 Život v bažinatých lesích 62 Srostloobratlí a moderní obojživelníci 64 Plazotvární 66 Nastupují blanatí 68 Kladogram plazů 70 Kotylosauři 72Želvy 74 Rozmanitost diapsidních plazů 76 Mozasauři (mosasauři) 78 Plakodonti a notosauři 80 Krátkokrcí pleziosauři 82 Dlouhokrcí pleziosauři 84 Ichtyosauři 86 Archosauři 88 První krokodýlovití 90 Krokodýli 92 První pterosauři 94 Pokročilí pterosauři 98 

DINOSAUŘI A PTÁCI 100-191

Co je dinosaurus 102 Kladogram plazopánvých 104 První teropodi 106 Rohatí ještěři 108 Abelisauři 110 Tetanuři 112 Podivní spinosauři 114 Obrovití lovci 116 Zrádná past 118 Célurosauři 120 Pštrosovití dinosauři 122 Tyranosauridi 124 Terizinosauři 126 Zloději vajec 130 Kaudipteryx 132 Deinonychus 134 Běžci 136 Kladogram ptáků 138 Archeopteryx 140 První ptáci 142 Moderní ptáci 144 Představují se veleještěři 148 Prosauropodi 150 První sauropodi 152 Diplodokové 154 Kamarasauři 156 Brachiosaurus 158 Titanosauři 160 Brachiosauři 162 Kladogram ptakopánvých 164 Malí dvounozí býložravci 166 První tyreoforani 168 Stegosauři 170 Ostré hřbety 172 Ještěři s hrboly 174 Ankylosauři 176 Kamptosauři a dryosauři 178 Iguanodon 180 Kachnozobí dinosauři 182 Pachycefalosauři 184 Psitakosauři 186 První rohatí dinosauři 188 Pokročilí rohatí dinosauři 190 

Dinosauři a život v pravěku - David Lambert - dinosauri-s-hrboly

SAVCI A JEJICH PŘEDCHŮDCI 192-275 

Kladogram synapsidů 194 První synapsidi 196 Dinocefalidi 198 Dicynodonti 200 Cynodonti 202 První savci 204 Australští vačnatci 206 Američtí vačnatci 208 Chudozubí 210 První placentálové 212 První šelmy 214 Kočkovité šelmy 216 Šavlozubé kočky 218 Psovité šelmy a jiní kaniformové 220 Hmyzožravci a letouni 222 Primitivní primáti 226 Opice 228 Australopitékové 230 První lidé 232 Neandertálci 234 Člověk moudrý 236 Pravěcí zajíci a hlodavci 238 Ostrovní obři a trpaslíci 240 Dinoceratidi 242 Primitivní kopytníci 244 Jihoameričtí kopytníci 246 Uranotéři 250 Koňovití 252 Brontotéři a chalikotéři 254 Nosorožci 256 Sloni 258 Platybelodon 260 Mamuti 262 Prasata, hroši a pekariové 264 Velbloudi 266 Jeleni a příbuzní 268 Tuři, ovce a kozy 270 Predátoři s kopyty 272 První kytovci 274 DODATKY 276-376 

Dinosauři a život v pravěku - David Lambert

 • Původní anglické vydání Encyklopedia of Dinosaurs & Prehistoric Life,
 • Copyright © 2001 Dorling Kindersley Limited, London
 • Autoři David Lambert, Darren Naish, Elizabeth Wyseová
 • Vydalo Nakladatelství Slovart, Praha 2002
 • Z anglického originálu Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Life přeložila Romana Anděrová 
 • Czech edition © Nakladatelství Slovart, Praha 2002
 • Lektoroval: RNDr. Jan Mazuch
 • Odpovědný redaktor: Jan Brokl
 • Výtvarný redaktor: Ladislav Donauer
 • Editorka: Jana Steinerová
 • Sazba Alias Press, Bratislava Tisk NEOGRAFIA, a. s., Martin
 • EAN: 9788072094103
 • ISBN: 80-7209-410-6
 • Nakladatel: Slovart
 • Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
 • Počet stran: 376
 • Rok vydání: 2002
 • Rozměry: 21,0 x 27,5 cm