Atlas dinosaurů

atlas-dinosauru

On-line atlas dinosaurů obsahuje podrobné popisy nejznámějších dinosaurů včetně jejich obrázků a fotografií. Dinosauři jsou fenoménem dnešní doby. Zájem o poznání jednotlivých druhů stále neutichá, a to nejen díky neúnavné práci paleontologů a novým objevům, ale i díky filmovým tvůrcům. Nový film dokáže znovu a znovu rozpoutat dinománii, tak jak se to povedlo Jurskému světu od Spielberga. Jednotlivé druhy dinosaurů postupně doplňujeme. 

Podívejte se na nabídku zkamenělin dinosaurů.

Nej... ze světa dinosaurů

Největší, nejvyšší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší... Tento seznam rekordů z dinosauří říše vychází z dostupných informací v roce 2015. Některé nové objevy, ale i zařazení dinosaurů se mění "každým dnem", a proto seznam berte jen jako dobré vodítko k nalezení dalších informací.  Největší dinosaurus na světě Lze jednoznačně určit největšího dinosaura všech dob? Co vlastně znamená nejv...

Popis a rozdělení dinosaurů

Význam slova dinosaurus. Základní popis dinosaurů a jejich rozdělení... Začneme samotným názvem. Dinosaurus je slovo odvozené z řeckého deinos (strašný) a sauros (ještěr). Na Zemi se dinosauři objevili v průběhu triasu a dominovali živočišné říši až do konce křídy, kdy během velkého křídového vymírání většina dinosaurů vyhynula. Podle současných poznatků vědy přežila jediná třída dinosaurů a to č...

Seznam dinosaurů

Zde naleznete obrazový seznam, který obsahuje vybrané skupiny dinosaurů. Jmenný seznam dinosaurů s jejich českým překladem naleznete níže. Seznam obsahuje také odkazy na obrázky z vyhledávání google. Podívejte se náš online ATLAS DINOSAURŮ.   Seznam dinosaurů - odkazy na jejich fotografie V seznamu níže, při "kliknutí" na originální (podtržený) název dinosaura, se vám zo...

Achelousaurus

Achelousaurus byl asi 6 metrů dlouhý rohatý dinosaurus z období pozdní svrchní křídy zhruba před 74 milióny let. Hmotnost achelousaura se pohybovala okolo 3 tun. Jednalo se o býložravého ceratopsidního dinosaura. Achelousaurus představuje jakýsi vývojový mezistupeň mezi primitivnějšími formami (Einiosaurus) a vyspělejšími formami (Pachyrhinosaurus). Zda byl Achelousaurus doopravdy přímým potomk...

Allosaurus

Allosaurus („neznámý, podivný ještěr”) byl poměrně hojným masožravcem, tudíž známe velké množství zkamenělin tohoto dinosaura a zároveň jsou tyto fosilie z různě starých jedinců. Přestože byl Allosaurus nepochybně masožravcem, neznamená to, že aktivně lovil. Někteří vědci tvrdí, že stisk allosaura nebyl dostatečně silný, aby zabil nějakého živočicha, možná tedy byl pouhým mrchožroutem. Pokud byl a...

Altirhinus

Altirhinus ("vysoký čenich") byl asi 7 metrů dlouhý a 1,1 tuny vážící ptakopánvý (ornitopodní) dinosaurus patřící do čeledě Hadrosauridae (tzv. kachnozobý dinosauři). Jednalo se o býložravce z raně křídového období (střední až pozdní věk alb, asi před 107 až 100 miliony let) s nepřehlédnutelnou vysokou nasální částí lebky. Fosilie Altirhinuse byly objeveny v Mongolsku v roce 1981 při společné s...

Ankylosaurus

Ankylosaurus, znamená „neohebný ještěr, též vyztužený či ztuhlý ještěr“ jedná se o rod ptakopánvého dinosaura, který zahrnuje druh Ankylosaurus magniventris. výška v kyčli: 1,7 m délka: (6,25 m) 9 až 11 m, šířka: 1,5 m váha: 6 až 12 t rychlost: 5 km/hod. (krátkodobě až 10 km/hod.) doba: před 68 až 65,5 miliony let ((nejmladší) svrchní křída) areál výskytu: Asie, Severoamerický kontinent (...

Apatosaurus

Apatosaurus byl býložravý dinosaurus, který žil v období svrchní jury, asi před 150 miliony let na severoamerickém kontinentu (středozápad USA – současné státy Colorado, Oklahoma a Utah). Běžně dosahoval délky 21-23 metrů, šířky 16 m a výšky 21 metrů. Hmotnost se odhaduje na 25-35 tun. Vzhledem k tomu, že se jednalo o býložravce, musel apatosaurus spořádat obrovské množství rostlinné potravy. J...

Brachiosaurus

Tento obří sauropodní dinosaurus žil v pobřežních a nížinných lesích na konci jurské periody před asi 154 miliony let. Jeho fosilie byly nalezeny na území dnešní Afriky (Tanzanie, Alžírsko), USA (Colorado, Wyoming, Utah) a Evropy (Portugalsko). Brachiosaurus patří k největším známým dinosaurům a tím i největším suchozemským živočichům všech dob. Byl až 26 metrů dlouhý, asi 13 metrů vysoký a mohl v...

Carnotaurus

Carnotaurus (karnotaurus) byl 8 metrů dlouhý plazopánvý teropodní dinosaurus z čeledi Abelisauridae, žijící v Jižní Americe v období svrchní křídy (cca před 70 miliony let). Byl to lehce stavěný dravec s hmotností kolem 1,5 tuny.   "Carnotaurus" lze přeložit jako "masožravý býk": carno [carnis] („maso“) a taurus („býk“), což odkazuje na jeho dva kuželovité výrůstky (rohy) vyčnívající nad oč...

Ceratosaurus

Ceratosaurus "rohatý ještěr", byl středně velký teropodní dinosaurus. Žil přibližně před 150 milióny lety v období svrchní jury. Pojmenován je podle kostěného hřebenovitého výstupku, který byl za jeho života pokryt rohovinou. Jeho fosilie byly objeveny v americkém Coloradu, Utahu, Wyomingu. Doba: druhohory, svrchní jura, před 150 až 144 mil. lety Naleziště: USA, Tanzanie Potrava: masožravec ...

Citipati

Citipati (Mytologický „Pán pohřebního ohně“) byl rod menšího teropodního dinosaura, který žil v období svrchní křídy na území dnešního Mongolska. Popsán jediný dosud známý druh, Citipati osmolskae. Jednalo se zřejmě o všežravce, dosahoval délky kolem 3 m a hmotnosti asi 75 kg. Tento vývojově pokročilý oviraptorid byl blízce příbuzný známějšímu a mírně menšímu rodu Oviraptor, dále pak dalším asi...

Coelophysis

Coelophysis byl dravý, po dvou chodící masožravý dinosaurus (teropod). Dlouhý byl přibližně 3 m a vážil mezi 10-20 kg. Žil v období svrchního triasu až nejranější jury, tedy před asi 203-196 milióny let.  Fosilie tohoto teropoda byly objeveny roku 1881 na lokalitě Ghost Ranch v Novém Mexiku. Nejprve byly vzácně nalézány jenom úlomky fosilních kostí. Ty stačily vědcům pouze k tomu, aby je i...

Cryolophosaurus

Cryolophosaurus  „zmrzlý ještěr s hřebenem“ byl druh masožravého dinosaura objeveného na území Antarktidy v roce 1991. Žil v období rané spodní jury asi před 188 miliony let. Délka tohoto středně velkého teropoda se odhaduje na 6 metrů a hmotnost na 350 kilogramů. Cryolophosaurus ellioti je charakteristický zejména kostěným hřebenem, který je formován kostmi nosními a slzními. K čemu hřebe...

Deinonychus

Deinonychus byl 3-4 m dlouhý a kolem 65 kg vážící masožravý teropodní dinosaurus, žijícím v období spodní křídy na území Severní Ameriky.  Na předních končetinách měl silné chápavé prsty. Každý ze tří prstů měl mohutný dráp a silné svaly, které mu umožnily trhat kořist. Jeho nejvýznačnějším znakem však byl obrovský, srpovitě zakřivený dráp na druhém prstě zadní nohy. Když deinonychus běžel...

Dilophosaurus

Dilophosaurus „ještěr se dvěma hřebeny“ byl to po dvou chodící masožravý dinosaurus dlouhý kolem 7 metrů a vážící asi 400 kg. Vývojově se jednalo o primitivní rod teropodního dinosaura, který žil v období rané jury přibližně před 193 milióny lety. Pojmenován je podle dvou typických půlkruhových hřebenů na lebce. V červenci roku 2020 byla vydána souborná monografie o tomto rodu teropoda. Vyplývá...

Diplodocus

Diplodocus patřil do rodu obřích sauropodních dinosaurů. Jednalo se o velkého býložravce, který žil na konci jury na území dnešních USA. Dorůstal délky až 30 metrů. Na jeho délce se z velké části podílel dlouhý tenký krk a bičovitý ocas. Krk držel diplodok nejčastěji v horizontální poloze a nebyl schopen jej zdvihnout moc vysoko nad ramena a kdyby nebyly obratle duté, nemohl by krk zvednout v...

Einiosaurus

Einiosaurus byl středně velký ceratopsidní dinosaurus, žijící v období svrchní křídy (asi před 75 miliony let) na území dnešní Montany (USA). Byl dlouhý kolem 4,5 až 6 metrů a vážil kolem jedné tuny. Měl mohutnou hlavu s dobře vyvinutými rohy a s výrazným "límcem". Byl to býložravec, který spásal potravu za pomoci svých silných zobákovitých čelistí. Předpokládá se, že jako většina rohatých dinosau...

Maiasaura

Maiasaura "dobrá plazí matka" obývala před 75 miliony let území dnešní severní Montany v USA. Jednalo se o velkého kachnozobého dinosaura, stádního býložravce, živící ho se listy, bobulemi a semeny. V případě potřeby se seskupoval i do tisícových stád. Maiasaura byla bipední, ale mohla chodit i po všech čtyřech. Maiasaura rozměry Délka: 7 - 9 m Výška: 2 - 2,5 m Hmotnost: 2 - 3 t   ...

Pachycephalosaurus

Pachycephalosaurus byl až 5 metrů dlouhý a zhruba 450 kg těžký dvounohý (bipední) dinosaurus. U odrostlých jedinců se předpokládá hmotnost až 2 tuny. Doba: druhohory, svrchní křída, před 77 až 65 mil. lety Naleziště: USA, Kanada Potrava: býložravec Velikost: délka 6 m Hmotnost. 450 kg (možná až 2 tuny)   Pachycephalosaurus žil na západním území Severní Ameriky v období pozdní svrch...

Parasaurolophus

Parasaurolophus byl asi 9 metrů dlouhý druhohorní býložravý dinosaurus. Pohyboval se na všech čtyřech končetinách. Dokázal se však vztyčit i na zadní končetiny – například při běhu, nebo při pastvě. Díky možnosti postavit se na zadní dokázal spásat vegetaci jak u země, tak i ve výšce kolem 4 m. Doba: druhohory, svrchní křída, před 76 až 74 mil. lety Potrava: býložravec Velikost: délka 8 - 10m...

Plateosaurus

Plateosaurus "plochý ještěr" dostal své jméno podle plochých listovitých zubů jimiž strhával listí z jehličnanů a cykasů. Své jméno dostal již v roce 1837, tedy dříve, než byl poprvé použit název „dinosaurus". Jedná se o jednoho z nejlépe prostudovaných dinosaurů.  Jednalo se o poměrně velikého, po čtyřech chodícího býložravého "prosauropoda", který žil v období pozdního triasu. Plateosaur...

Polacanthus

Doba: druhohory, spodní křída, před 130 až 125 mil. lety Potrava: býložravec Velikost: délka 4 - 5m Hmotnost: 2 tuny   Dinosaurus Polacanthus v porovnání se siluetou člověka. Polacanthus (mnohohrbý ještěr) byl jeden z nejvýraznějších býložravých dinosaurů z čeledi Ankylosauridae, žijící na území dnešní západní Evropy. Tělo Polacanthuse kryl silný pancíř z kostěných desek a bodců. ...

Regaliceratops peterhewsi

Nový rohatý dinosaurus se jmenuje Regaliceratops peterhewsi, je blízký příbuzný známého triceratopse a patří do skupiny velkých, rostlinožravých dinosaurů, kteří se vyvinuly v křídě a jejich výskyt se do značné míry omezoval na západním území Severní Ameriky. Nový druh pojmenovali Regaliceratops peterhewsi. Druhové jméno odkazuje na nálezce kostí. Rodové je složenina latinského slov...

Rukwatitan bisepultus

Paleontologové objevili nový druh dinosaura, který žil v polovině období křídy, tedy asi před 100 miliony lety. Nově objevený dinosaurus, pojmenovaný Rukwatitan bisepultus, patří do skupiny Titanosauria. Jedná se o různorodou skupinou býložravých dinosaurů. Přestože nový druh nepatří mezi největší titanosaury, odhaduje se, že jeho přední končetiny dosahovaly 2 m. Rukwatitan bisepultus mohl d...

Sauropelta

Sauropelta („ještěří štít“) byl "obrněný" dinosaurus ze skupiny ankylosaurů, žijícího v období rané křídy na území dnešních USA (Montana, Wyoming). Jednalo se o pět až šest metrů dlouhého a jeden a půl metru vysokého býložravce, který většinu času trávil pastvou. Pohyboval se zřejmě osamoceně nebo v malých skupinkách. Statné tělo nesly čtyři sloupovité končetiny s krátkými a širokými prsty. Hla...

Spinosaurus

Spinosaurus je největší známý masožravý dinosaurus. Spinosaurus s ulovenou rybou Žil na území dnešní severní Afriky v křídových periodách albu a cenomanu před asi 112–97 miliony lety. Dospělý spinosaurus měřil od čumáku po špičku ocasu 15 metrů. (Největší T. rex měřil celkem 12,3 metru) Pro představu, jenom lebka byla dlouhá asi 2 metry. Porovnání velikostí jiných dinosaurů s Spinosaurem S...

Stegosaurus

Stegosaurus je nejznámější ze všech obrněných dinosaurů. Byl to poměrně velký kvadripední živočich (pohybující se po čtyřech končetinách). Spoluexistoval s velkými dravými theropody, jako byl Allosaurus a Ceratosaurus. Stegorauři mají pánev se spojenými stydkými kostmi, což je vodící znak i pro ostatní býložravé dinosaury, krom obrovských sauropodů. Na krátkém krku byla 1 m nad zemí malá hlava s v...

Triceratops

Triceratops je nejznámější z tzv. rohatých dinosaurů (Cerapoda) a jedním z nejznámějších dinosaurů vůbec. Jeho třírohá hlava s kostěným límcem z něj učinila jeden z ikonických symbolů doby dinosaurů. Základní informace rozměry a výskyt: výška triceratopse v nejvyšším bodě: 3 m délka: až 9 m délka lebky: až 2,4 m (asi 1/4 délky těla) váha: 7 až 10 t doba: svrchní křída, konec druhohor, před...

Troodon

Troodon byl 2 metry dlouhý a asi 1 metr vysoký teropod. Byl to masožravec nebo všežravec. Napovídají tomu zuby, které mají sice na bocích vroubkování, ale morfometricky jsou více podobné zubům býložravců. Troodon měl štíhlou lebku s velkýma očima (dobře viděl i za ranního a večerního šera). Lebka troodona ukrývala poměrně velký mozek. Pravděpodobně to tedy byl velmi chytrý dinosaurus, neboť při st...

Tyrannosaurus rex

Tyrannosaurus rex je v současnosti asi nejznámější dravý dinosaurus. Název je odvozen z řeckého tyrannos = vládce, resp. krutovládce, a latinského rex = král. Na obr.: Tyrannosaurus s mládětem Tyrannosaurus byl teropod, jeden z největších masožravých známých dinosaurů a zároveň jedním z největších dravců, kteří kdy chodili na Zemi. Tyrannosaura považovali vědci až do poloviny roku 1990 za vůbe...

Velociraptor

Velociraptor byl dravý teropod dlouhý asi 1,5 až 2,1 metru, který žil v období svrchní křídy (asi před 75 až 71 miliony let), na území dnešního Mongolska. Výškou hřbetu nepřesáhl 80 cm a vážil kolem 20 až 25 kilogramů. Měl dlouhou nízkou lebku s velmi plochým čenichem a s asi 30 špičatými zakřivenými zuby v čelistech. Pravděpodobně lovil v menších smečkách, zabíjel malé a středně velké obratlov...

Stránka 1 z 1 - 32 položek celkem

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.