Citipati

Citipati (Mytologický „Pán pohřebního ohně“) byl rod menšího teropodního dinosaura, který žil v období svrchní křídy na území dnešního Mongolska. Popsán jediný dosud známý druh, Citipati osmolskae. Jednalo se zřejmě o všežravce, dosahoval délky kolem 3 m a hmotnosti asi 75 kg.

citipati-oviraptor

Tento vývojově pokročilý oviraptorid byl blízce příbuzný známějšímu a mírně menšímu rodu Oviraptor, dále pak dalším asijským rodům Ganzhousaurus a Rinchenia. Zajímavé je, že tito dinosauři byli nejspíš na většině povrchu svého těla opeření a prokazatelně hnízdili, přičemž přímo seděli na snůškách svých vajec, zahřívali je a chránili. Snůšky dosahují počtu až 22 vajec, jejichž délka se blíží 18 centimetrům. Jde tak o největší vejce, prokazatelně přisouditelná oviraptorosaurům. V roce 2018 byl ve sbírkách Amerického přírodovědeckého muzea identifikován další jedinec sedící na hnízdě, o 11 % větší než původní exemplář.

Vědecká klasifikace

  • Říše živočichové (Animalia)
  • Kmen strunatci (Chordata)
  • Třída plazi (Sauropsida)
  • Nadřád dinosauři (Dinosauria)
  • Řád plazopánví (Saurischia)
  • Podřád TheropodaInfrařád Oviraptorosauria
  • Čeleď Oviraptoridae
  • Podčeleď Oviraptorinae
  • Rod Citipati
  • Binomické jméno Citipati osmolskae (Clark, Norell & Barsbold, 2001)

Zdroj: Citipati wikipedia

Naše nabídka trilobitů.