Apatosaurus

Apatosaurus byl býložravý dinosaurus, který žil v období svrchní jury, asi před 150 miliony let na severoamerickém kontinentu (středozápad USA – současné státy Colorado, Oklahoma a Utah). Běžně dosahoval délky 21-23 metrů, šířky 16 m a výšky 21 metrů. Hmotnost se odhaduje na 25-35 tun.

Apatosaurus-dinosaurus

Vzhledem k tomu, že se jednalo o býložravce, musel apatosaurus spořádat obrovské množství rostlinné potravy. Jeho lžícovité zuby umístěné v přední části čelistí se sice dobře hodily k mechanickému zpracování, ale podobně jako u ostatních sauropodů zůstává hádankou, jak mohla, tak maličká hlava a tlama, nashromáždit dostatek potravy k nasycení obrovského těla.  Apatosauři museli strávit dlouhou dobu otrháváním vegetace a ohromné množství přijaté potravy pak putovalo k dalšímu zpracování do předžaludku. Někteří sauropodi polykaly kameny (tzv. gastrolity), které jim pomáhaly potravu rozmíchat a rozmělnit.

Apatosaurus měl pevnou stavbu těla, nicméně nebyl tak dlouhý, jako diplodocus, se kterým patří do stejné čeledi. Tělo apatosaura bylo neseno čtyřma sloupovitýma nohama, na každé z nich měl pět prstů. Na obou předních končetinách měl apatosaurus po jednom drápu a tři drápy na obou zadních končetinách. K čemu však drápy sloužily není jasné.

apatosaurus dinosaurus

Protiváhou dlouhého krku byl bičovitý ocas tvořen 82 obratli, spojenými mezi sebou klouby. Obratle byly duté a lehké, vnitřek měl houbovitou strukturu, tvořenou jen nosnými a příčnými vlákny. Na základě studia průřezu dlouhých kostí bylo zjištěno, že apatosauři rostli velmi rychle a plné velikosti (asi 23 metrů délky a 30 tun hmotnosti) dosahovali možná již ve věku kolem 15 let. 

V současnosti jsou rozeznávány tři platné druhy apatosaura: A. ajax, A. excelsus a A. louisae. Vždy se jedná o robustně stavěné, býložravé čtvernožce s dlouhým krkem a bičovitě zakončeným ocasem, čtyřmi pevnými, sloupovitými končetinami a velmi mohutným trupem.

Gregory S. Paul odhadl v roce 2016 velikost druhu A. ajax na 23 metrů a 20 tun, druhu A. excelsus na 22 metrů a 15 tun a druhu A. louisae na 23 metrů a 18 tun. V roce 2019 odhadl stejný badatel podrobným rozborem a zhodnocením dosud využitých metod stanovování objemu a hmotnosti těla různých sauropodů celkovou tělesnou hmotnost jedince druhu Apatosaurus louisae (exemplář CM 3018) na 18 tun. [1]

Brontosaurus - Apatosaurus - Brontosaurus

Brontosaurus

Na obr.: brontosaurus

V roce 1903 si paleontolog Elmer Riggs všiml, že druh Brontosaurus excelsus má nápadně mnoho znaků společných s druhem Apatosaurus ajax. Fosilie druhu B. excelsus tedy přeřadil pod nový druh rodu Apatosaurus – A. excelsus. Dle pravidel vědeckého názvosloví totiž platí pouze první formálně publikované jméno, a tím byl v tomto případě Apatosaurus. Přesto mnoho lidí stále používá již neplatné vědecké jméno, kterým jsou také někdy označováni souhrnně všichni sauropodní dinosauři. V roce 2015 pak trojice paleontologů z USA a Portugalska Emanuel Tschopp, Octávio Mateus, a Roger Benson provedla detailní výzkum anatomických znaků mnoha sauropodů a výsledkem jejich analýzy mimo jiné bylo, že Brontosaurus je skutečně odlišný a samostatný rod sauropodního dinosaura. [2]

Vědecká klasifikace apatosaurus:

  • Říše: Animalia (živočichové)
  • Kmen: Chordata (strunatci)
  • Podkmen: Vertebrata (obratlovci)
  • Třída: Sauropsida (sauropsidi), plazi (Reptilia)
  • Podtřída: Diapsida (diapsidi)
  • Nadřád: Dinosauria (dinosauři)
  • Řád: Saurischia (plazopánví)
  • Podřád: Sauropodomorpha
  • Čeleď: Diplodocidae (diplodokovití)
  • Rod: Apatosaurus

Zdroj a další informace:

Naše nabídka neleštěných amonitů Perisphinctes.