Diplodocus

Diplodocus patřil do rodu obřích sauropodních dinosaurů. Jednalo se o velkého býložravce, který žil na konci jury na území dnešních USA. Dorůstal délky až 30 metrů. Na jeho délce se z velké části podílel dlouhý tenký krk a bičovitý ocas. Krk držel diplodok nejčastěji v horizontální poloze a nebyl schopen jej zdvihnout moc vysoko nad ramena a kdyby nebyly obratle duté, nemohl by krk zvednout vůbec. To že měl diplodocus značně duté obratle znamenalo i to, že při celkové délce přes 25 m jeho hmotnost nepřesahovala 16 tun (tedy mnohem méně než mnozí jeho příbuzní).

Diplodocus-dinosaurus

Podle stavby chrupu byl diplodok bezpochyby býložravec. Spásal kapradiny, přesličky a mechy, a to ve velkém množství. Vzhledem k tomu, že tyto rostliny rostly často na měkkém podkladě, mohl využít svůj dlouhý krk, aby na ně dosáhl a sám mohl stát na pevné zemi. Zuby byly uzpůsobeny pouze k trhání potravy, ale ne už k jejímu rozžvýkání. Na rozžvýkání potravy by při nutnému objemu denní potravy ani nebyl čas. S rozmělněním mu zřejmě pomáhaly spolknuté kameny tzv. gastrolity. 

diplodok

V západní Americe bylo kolem roku 1900 nalezeno mnoho koster diplodoků. Tyto vykopávky financoval americký ocelářský magnát a filantrop skotského původu Andrew Carnegie (1835-1919). Nejlépe zachovaná kostra, která posloužila k popisu druhu, byla nazvána Diplodocus carnegiei. Andrew Carnegie v letech 1905-1913 daroval odlitky koster druhu D. carnegii mnoha evropským muzeím. Jedná se o modely např. v Londýně, Berlíně, Paříži, Madridu, Vídni i jinde.

diplodok-dinosaurus

Vědecká klasifikace Diplodocus:

 • Říše živočichové (Animalia)
 • Kmen strunatci (Chordata)
 • Třída plazi (Sauropsida)
 • Nadřád dinosauři (Dinosauria)
 • Řád plazopánví (Saurischia)
 • Podřád Sauropodomorpha
 • Nadčeleď Diplodocoidea
 • Čeleď Diplodocidae
 • Podčeleď Diplodocinae
 • Rod Diplodocus
 • druhy D. longus, D. carnegii, D. hallorum, D. hayi

Naše nabídka zkamenělin.