Popis a rozdělení dinosaurů

Význam slova dinosaurus. Základní popis dinosaurů a jejich rozdělení...

Začneme samotným názvem. Dinosaurus je slovo odvozené z řeckého deinos (strašný) a sauros (ještěr). Na Zemi se dinosauři objevili v průběhu triasu a dominovali živočišné říši až do konce křídy, kdy během velkého křídového vymírání většina dinosaurů vyhynula. Podle současných poznatků vědy přežila jediná třída dinosaurů a to čeleď ptáků. 

dinosauri

On-line atlas dinosaurů naleznete ZDE.

Popis a rozdělení dinosaurů

Dinosauři patří mezi diapsidní živočichy (mají dva spánkové otvory). Od ostatních plazů se lišili stavbou zadních končetin. Stehenní kost měli opatřenu kulovou hlavicí zapadající do jamky v pánevní kosti. Toto jim umožňovalo svislé umístění končetiny. Dalšími znaky dinosaurů byly zuby umístěné v jamkách, tenčí lýtková kost oproti kosti holenní a dvojice kloubních hlavic u žeber. Tak jako ostatní plazi byli dinosauři nejspíš vejcorodí. Oproti plazům však byla vejce chráněna mineralizovanou skořápkou. Většina dinosaurů měla povrch těla pokryt rohovitou nebo šupinatou kůží. Některé druhy měly tělo pokryto kostěnými pláty nebo peřím. Všechny tyto znaky můžeme spolehlivě doložit z paleontologického materiálu. Ostatní vlastnosti lze spíše předpokládat. Rozhlédneme-li se kolem sebe, spatříme živočichy mnoha barev a odstínů. Lze se domnívat, že tomu tak bylo i v pravěku a že i naši dinosauři byli barevní. V průběhu vývoje druhů jistě přizpůsobovali zbarvení svého těla svému okolí, maskovali se před dravci nebo naopak pestrostí svého těla lákali samičky k páření.

popis a rozdeleni dinosauru

Dlouho a intenzivně diskutovanou otázkou je teplokrevnost dinosaurů. Přestože to není doposud jednoznačně prokázáno, lze z některých náznaků usuzovat, že některé vývojové linie dinosaurů byly teplokrevné. Svědčí pro to několik paleontologických dokladů. Teplokrevní živočichové mají výrazně rychlejší metabolismus a potřebují k udržení teploty mnohem více potravy než je tomu u studenokrevných. Toto předpokládá schopnost se relativně pohybovat, což dinosaurům umožňovala svislá orientace zadních končetin. Dalšími doklady teplokrevnosti dinosaurů jsou například přítomnost dinosaurů v polárních oblastech, malý počet dravců oproti býložravcům v jednotlivých lokalitách, prokázaný rychlý růst, důmyslný ústní aparát nebo výkonné dýchací cesty.

dinosaur-popis-rozděleni

Po přečtení kteréhokoliv článku o dinosaurech nám často vyvstane na mysli otázka: Jaké jsou druhy dinosaurů a kolik jich vlastně je. V současnosti je známo přes 800 rodů dinosaurů a neustále dochází k nálezu nových. V takovém množství není jednoduché se vyznat, a proto paleontologové rozdělili dinosaury do několika skupin.

Na základě tvaru pánve existují dva hlavní řády: plazopánví (Saurischia) a ptakopánví (Ornithischia).

  • Plazopánví dinosauři jsou dále členěni na podřád theropoda, kam mimo ptáků patří všichni draví dinosauři včetně tyrannosaura, allosaura, spinosaura, velociraptora a podřád sauropodomorpha, kam patří obří sauropodi včetně diplodoka, puertasaura a apatosaura.
  • Ptakopánví dinosauři jsou členěni na podřád thyreophora kam patří obrnění dinosauři včetně stegosaura nebo ankylosaura a podřád cerapoda kam patří heterodontosauriformové reprezentované známým triceratopsem a ornitopodi se známými iguanodonty a hadrosaury.

Rozdělení dinosaurů

Klasická systematika

  • Nadřád Dinosauria (= dinosauři; Owen, 1842) zahrnuje dva řády – Saurischia (= plazopánví; Seeley, 1887) a Ornithischia (= ptakopánví; Seeley, 1888). Do těchto dvou řádů jsou dinosauři řazeni na základě stavby pánve.
  • Řád Saurischia zahrnuje dva podřády – Theropoda, mezi které patří všichni masožraví dinosauři; a Sauropodomorpha, mezi které patří sauropodi (Sauropoda), největší suchozemští živočichové všech dob.
  • Řád Ornithischia zahrnuje dva podřády – Thyreophora, mezi které patří všichni obrnění dinosauři a Cerapoda, mezi které patří heterodontosauriformové, jejichž vývoj kulminoval pestrou faunou svrchní křídy a ornitopodi, kteří zahrnovali veleúspěšné hadrosauroidy a iguanodontidy.

V roce 2017 publikovala trojice paleontologů nový pohled na systematiku dinosaurů, ze kterého by vyplývalo, že tradiční dělení je zcela nesprávné a ve skutečnosti jsou teropodi blíže příbuzní ptakopánvým dinosaurům, zatímco mezi plazopánvé by již byli řazeni pouze sauropodomorfové a herrerasauridi.

Naše nabídka zkamenělin dinosaurů a plazů.