Tyrannosaurus rex

Tyrannosaurus rex je v současnosti asi nejznámější dravý dinosaurus. Název je odvozen z řeckého tyrannos = vládce, resp. krutovládce, a latinského rex = král.

tyrannosaurus

Na obr.: Tyrannosaurus s mládětem

Naše nabídka zkamenělin dinosaurů a plazů.

Tyrannosaurus byl teropod, jeden z největších masožravých známých dinosaurů a zároveň jedním z největších dravců, kteří kdy chodili na Zemi. Tyrannosaura považovali vědci až do poloviny roku 1990 za vůbec největšího dravého dinosaura všech dob, tuto „slávu“ získal i také díky filmu Jurský park od Stevena Spielberga z roku 1993.

V stejném roce však vědci objevili v Argentině a o dvě léta později i popsali většího teropoda, a to druh Giganotosaurus carolinii, ten měl délku blížící se 14 m a váhu, která byla víc než 8 tun. Měl lebku, která přesahovala délku 195 cm. V současnosti je jeden z největších dravých dinosaurů Spinosaurus, jehož délka se odhaduje na 16 až 18 m. Přestože už t-rex nemá prvenství jako největší dravý dinosaurus, jeho tělesná stavba byla opravdu mohutná.

Rozměry, hmotnost a rychlost - Tyrannosaurus:

 • výška: 7,5 m
 • délka: okolo 13 m
 • šířka: 3,5 m
 • váha: 6,5 - 7,5 t
 • rychlost: 29 km/hod.

 t-rex-tyranosaurus

Žil před asi 68 - 66 miliony lety na území celé západní části dnešních USA. Nejstatnější tyranosaurus, který byl nalezen, je nazván „Sue“ dle paleontoložky, která jej objevila (Sue Hendricksonové). Tento exemplář má délku 12,8 m a živý tyrex mohl vážit kolem 6,5 t. „Sue“ je zároveň asi nejkompletnější nalezená kostra, kterou známe. Nalezená kostra je totiž z 80% kompletní.

Některé jinde objevené kosti však nasvědčují, že byli i větší jedinci než „Sue“. Nyní je pod drobnohledem vědců jedinec, který je nazýván C. rex, C-rex, či Celeste, ten je i dle názoru paleontologa Jacka Hornera zcela jistě o +10 % větší než Sue. Je zde reálný odhad, že největší tyranosauři běžně dosahovali parametrů okolo 14 m délky a 7,5 t hmotnosti (největší vědecký odhad je asi 9 tun). Je dobré si představit, že jen lebka tyrannosauruse byla dlouhá kolem 150 cm a zuby asi 33 cm.

tyrannosaurus-t-rex

Tyrannosaurus rex byl obří predátor, který aktivně hledal potravu - rohaté a kachnozobé dinosaury. V lovu mu pomáhal skvělý zrak a čich. Inteligencí zrovna ale nevynikal, jeho EQ (emocionální kvocient) ale byl 2,5 krát větší než u současných krokodýlů. Protože měl silné nohy, by schopen se pohybovat velice rychle (zřejmě něco okolo 40 km/h). Při jeho běhu se odhaduje, že jeho kroky byly něco kolem 5,6 m od sebe (největší nalezená stopa měla 86 cm). Rychlost tohoto teropoda vědci kalkulovali už několikrát, ale výpočty se velice liší. Pohybují se v rozmezí od 15 km/h do 75 km/h. Roku 2007 vědci přišli s další studií, kde udávají jeho rychlost na maximálních 29 km/h, což je stále, zohledníme-li poměr k hmotnosti tohoto masožravce (přes 6 t), poměrně vysoká rychlost. Tyranosaurus měl nepředstavitelnou sílu stisku čelistí. Vědci při testu spočetli, že dospělec mohl vykazovat sílu stisku mezi 50 až 80 kN.

Tyrannosaurus-rex-s-mladaty

Tyranosauři byli pravděpodobně teplokrevní a mláďata těchto nenasytných masožravců byla s pernatým pokryvem těla. Celkem bylo objeveno 35 zkamenělých koster tohoto obrovského dravého monstra. Dospělosti t-rex dosahoval v cca 18 letech a dožívali se okolo 30 roků. Fosilizovaný exemplář „Sue“ uhynul pravděpodobně ve svých 28 letech.

Vědecká studie z roku 2011 uvádí, že tyranosaurus nebyl predátorem na vrcholu potravní pyramidy, ale že byl hlavně oportunista konzumující jednak živou stravu, ale též mršiny. Tato studie o tyranosaurovi uvádí, že byl druhem vyskytujícím se v nezvyklém počtu.

t-rex

Fosilie tohoto obrovského teropoda vědci objevili již v roce 1874, byly však interpretovány zcela špatně. První správně určené zkameněliny byly nalezeny ve východní Montaně 12. srpna v roce 1902 (avšak uvádí se též Wyoming, kde fosilie byly nalezeny panem Barnumem Brownem, a to už roku 1898). Popsány byly poté 5. října v roce 1905 paleontologem Henrym Fairfield Osbornem. Roku 1908 poblíž tohoto objevu pak Barn Brown nalezl další exemplář, a to lépe zachovaný než předešlý. U obou kusů proběhlo zrestaurování roku 1915 a byly umístěny do expozic v Americkém přírodovědeckém muzeu v New Yorku.

Dle většinového mínění vědců, dřív samostatný rod Nanotyrannus, který byl zprvu řazen samostatně, je jen nedospělec jedince tyranosaura. Vědci občas mají tyrannosaura za mrchožrouta odvolávajíce se na jeho malou rychlost, kterou byl s to vyvinout (viz odhady rychlostí), jiní paleontologové jej považují za velmi aktivního lovce. Pravdu budou mít asi všichni, byl to lovec i mrchožrout, který nepohrdl žádným masem.

Vědecká klasifikace t-rexe:

 • nadřád: Dinosauria (dinosauři)
 • řád: Saurischia (plazopánví)
 • podřád: Theropoda
 • čeleď: Tyrannosauridae
 • rod: Tyrannosaurus
 • druh: Tyrannosaurus rex