Stegosaurus

Stegosaurus je nejznámější ze všech obrněných dinosaurů. Byl to poměrně velký kvadripední živočich (pohybující se po čtyřech končetinách). Spoluexistoval s velkými dravými theropody, jako byl Allosaurus a Ceratosaurus. Stegorauři mají pánev se spojenými stydkými kostmi, což je vodící znak i pro ostatní býložravé dinosaury, krom obrovských sauropodů. Na krátkém krku byla 1 m nad zemí malá hlava s velmi malým mozkem ne větším jak lidská pěst. Na špičce čenichu měl stegosaurus úzký roh (zobák), boční strany čelistí byly lemovány pilovitými zuby ve tvaru listu, které ale nebyly uspořádány v rovných řadách.

stegosaurus v pralese

Pohled na jednoho z nejznámějších dinosaurů - Stegosaura

Záda byla pokryta dvojitou řadou velkých svislých desek. Tyto desky byly upevněny v měkké tkáni a nebyly připojeny na kostru, nebyly to ale dvě zcela rovnoběžné řady se stupňovitými destičkami. Desky nejsou v optimální poloze pro obranu, a proto se předpokládá, že sloužily k termoregulaci. Fungovaly jako radiátory zachycující teplo a pomáhaly udržet konstantní vnitřní tělesnou teplotu zvířat. Stegosauři totiž měli exotermický metabolismus (vnitřní teplota byla regulována teplotou okolí, stejně jako u většiny moderních plazů). Experimenty ukázaly, že destičky jsou ideálně tvarovány a umístěny pro to, aby se toto dosáhlo. Povrch desek je s jemnými zářezy, což ukazuje na přítomnost mnoha krevních cév, a samy o sobě jsou desky duté, z čehož vyplývá, že byly bohatě zásobeny krví. Tak se mohlo zvíře ochlazovat plochami desek, pokud jeho vnitřní teplota stoupla příliš mnoho, nebo se mohla krev ohřát na slunci, pokud jeho vnitřní teplota klesala. (Pozn. podobnou funkci asi zastával také kostěný límec u triceratopse)

stegosaurus-dinosaurus

Stegosaurus - rozměry

 • výška: 4 a více metrů
 • délka: 8 až 9 m
 • váha: 4,5 až 5 t
 • rychlost: 3 až 10 km/hod.
 • doba: před 155 až 165 miliony lety (pozdní svrchní jura)
 • areál výskytu: Afrika, Evropa, Čína, Indie a severoamerický světadíl

stegosaurus v dinoparku Vyškov

Pohyb a obrana

Měření parametrů nohou u stegosaura ukázalo, že to nebyl žádný rychlý běžec. Obě zadní nohy měly tři krátké prsty, zatímco každá přední noha měla pět prstů (phalangealní vzorec je 2-2-2-2-1). Stegosaurus se pohyboval relativně pomalu a potřeboval tedy nějaký způsob obrany proti dravcům. To byl nepochybně ocas nesoucí bodec se dvěma páry ostnů. Když bylo zvíře napadeno útočníkem, rozhoupalo ocas ze strany na stranu a ostny tak mohly způsobit těžká zranění útočícím masožravým dinosaurům. 

Potrava stegosaura

Stegosaurus byl velké zvíře a k tomu býložravec. Musel tedy mít potřebné množství rostlinné potravy, je pravděpodobné, že rozsekával nízko rostoucí vegetaci a pak ji rychle polykal do velkého břicha, kde byla zkvašena a možná rozemleta s pomocí gastrolitů (tj. kamenů, které zhltl do žaludku). Stegosaurus neměl přední zuby. Ostatní zuby byly malé, trojúhelníkové a ploché. Zuby byly často opotřebené, tzn., že v ústech žrádlo ještě přemílal. Umístěné vložky v čelistech dokazují, že měl tváře, kde další žrádlo hromadil, zatímco předešlé žvýkal. Stegosaurus měl pomalý býložravý životní styl s jednoduchým, omezeným chováním.

Model stegosaura z dinoparku Vyškov

Model stegosaura z dinoparku Vyškov - upraveno

Nálezy fosilií stegosaura

Stegosaurus byl objeven v roce 1877 Othnielem Charlesem Marshem. Části sauropodů se našly z období jury např. v Anglii. Z pozdní jury jsou dobře známé z kompletní kostry z Afriky, Evropy, Asie a severoamerického kontinentu. Pozdní jura byla nejúspěšnějším obdobím pro stegosaury a je to patrné z častých nálezů zkamenělých stegosauřích kloubů na severoamerického kontinentu. Nejmladší kosterní pozůstatky stegosaurů nacházíme v Indii. Indie byla dříve oddělená od všech ostatních světadílů, kontinent se vzdaloval od Afriky a putoval směrem k Asii, k níž se nakonec i připojil. Tato izolace mohla stegosaury natolik chránit, že zde vymřeli později než v jiných částech světa.

Video o dopravě a sestavení 3D modelu kostry stegosaura v přírodovědném muzeu v Londýně (Natural History Museum London)

Další informace: Nejbližší příbuzní stegosaurů jsou další obrnění dinosauři - Ankylosaurus, Kentrosaurus, Loricatosaurus, Dacentrurus, Miragaia, Hesperosaurus, Lexovisaurus, Huayangosaurus, Emausaurus, Scutellosaurus.

Vědecká klasifikace

 • Nadřád dinosauři (Dinosauria)
 • Řád ptakopánví (Ornithischia)
 • Podřád ThyreophoraInfra
 • Řád Stegosauria
 • Čeleď Stegosauridae
 • Rod Stegosaurus Marsh, 1877