Acrocanthosaurus

Acrocanthosaurus "ještěr s vysokým trnem", byl jedním z největších teropodů rané křídy. Dosahoval délky 11-12 metrů a vážil zhruba 3,5 až 7 tun. Měl robustní tělo, s dlouhým a těžkým ocasem. Zadní končetiny byly přizpůsobené pro podporu velkého těla a přední končetiny, s třemi drápy na každé ruce, byly kratší než např. u Allosaura.

Acrocanthosaurus-dravy-dinosaurus

Lebka Acrocanthosaura byla dlouhá, nízká a úzká, dosahovala délky kolem 1,3 m. Zuby byly širší a neměly vrásčitou strukturu. Nejvýraznějším rysem Acrocanthosaura byla řada vysokých trnů na obratlech, které byly více než 2,5 krát delší než samotné tělo obratle. Tyto výběžky tvořily jakousi "plachtu", podobně jako u Spinosaura. Její funkce zůstává neznámá, tak jako u ostatních dinosaurů s podobnou stavbou. Předpokládá se, že mohla sloužit ke komunikaci, ukládání tuku, podpoře svalů nebo regulaci teploty.

Acrocanthosaurus-atokensis-kostra

Na obr.: Acrocanthosaurus atokensis. Autor: Jaime A. Headden pod licencí CC BY 3.0

Vrcholový predátor své doby

Acrocanthosaurus byl vrcholový predátor své doby. Menší teropod Deinonychus se svojí délkou kolem 3 m s největší pravděpodobností poskytoval Acrocanthosaurovi jen minimální konkurenci, nebo byl dokonce jeho potravou. Předpokládá se, že Acrocanthosaurus měl velký domovský areál a obýval různá prostředí, od vyšších poloh až po záplavové nížiny a mořská pobřeží. Potravu Acrocanthosaura tvořily různé druhy živočichů, včetně malých obratlovců, krokodýlů, ryb a dinosaurů, včetně sauropodů, ankylosaurů a také velkých ornitopodů jako je Tenontosaurus.

Acrocanthosaurus-dinosaurus-v-lese

Acrocanthosaurus atokensis

Znám je pouze jediný druh, Acrocanthosaurus atokensis. První fosilie tohoto druhu byly objeveny v Oklahomě, konkrétně v okrese Atoka, odkud pochází jeho druhové jméno.

Vědecká klasifikace

  • Říše: živočichové (Animalia)
  • Kmen: strunatci (Chordata)
  • Třída: plazi (Sauropsida)
  • Nadřád: dinosauři (Dinosauria)
  • Řád: plazopánví (Saurischia)
  • Podřád: Theropoda
  • Infrařád: Carnosauria
  • Nadčeleď: Allosauroidea
  • Čeleď: Carcharodontosauridae
  • Rod: Acrocanthosaurus

Acrocanthosaurus-dinosaur-detail-hlavy

Naši nabídku zkamenělin dinosaurů naleznete v kategorii: Dinosauři a plazi