Tenontosaurus

Tenontosaurus "šlachový ještěr" byl býložravý ornitopodní dinosaurus, který žil v období spodní křídy, přibližně před 125 až 100 miliony lety. Je považován za jednoho z nejlépe prozkoumaných dinosaurů z období křídy. Fosilie Tenontosaura byly objeveny v mnoha lokalitách Severní Ameriky, zvláště na západě Spojených států a v Kanadě. V době křídy byla tato oblast rozsáhlou nivou, která se vlévala do mělkého vnitrozemského moře.

tenontosaurus-dinosaurus

Tenontosaurus měl dlouhou a štíhlou stavbu těla, dosahoval délky až 8 metrů a váhy kolem jedné tuny. Jeho tělo bylo podpíráno párem dlouhých a štíhlých končetin. Lebka tohoto dinosaura byla ve srovnání s velikostí těla poměrně malá, s úzkým čenichem a velkým počtem zubů pro zpracovávání rostlinné potravy. Byl schopen zaujmout bipedální i kvadrupedální postoj.

tenontosaurus-dinosaurus-bylozravy

Nejvýraznější fyzickou charakteristikou Tenontosaura byl jeho dlouhý ocas, který tvořil více než polovinu celkové délky těla. Ocas byl vyztužen sítí kostnatých šlach, které zajišťovaly, že byl vždy nesen vzpřímeně od země. Díky těmto výrazným šlachám dostal své jméno.

tenontosaurus-pohled-z-boku-dinosaurus

Tenontosaurus prokazoval sociální skupinové chování a možnou péči o potomstvo. Výzkumy naznačují, že mohl být často loven velkými teropody, jako jsou Deinonychus a Acrocanthosaurus. Jeho jedinou obranou byly údery silného ocasu a proto mu vzájemná obrana ve skupině mohla zvyšovat šance na přežití.