Altirhinus

Altirhinus ("vysoký čenich") byl asi 7 metrů dlouhý a 1,1 tuny vážící ptakopánvý (ornitopodní) dinosaurus patřící do čeledě Hadrosauridae (tzv. kachnozobý dinosauři). Jednalo se o býložravce z raně křídového období (střední až pozdní věk alb, asi před 107 až 100 miliony let) s nepřehlédnutelnou vysokou nasální částí lebky.

Altirhinus-dinosaurus

Fosilie Altirhinuse byly objeveny v Mongolsku v roce 1981 při společné sovětsko-mongolské expedici do pouště Gobi. Při expedici byl získán materiál z několika různých jedinců, včetně pravděpodobných mláďat. Původně byl tento iguanodontní ornitopod považován za zástupce druhu Iguanodon orientalis, který dnes již není vědecky platným taxonem a k němuž byly fosilie z Asie přiřazovány již od 50. let 20. století. Formálně byl druh Altirhinus popsán britským paleontologem Davidem B. Normanem v roce 1998.

Podívejte se na naši nabídku zkamenělého dřeva.