Paleontologie

Rubrika věnující se paleontologii, rozsáhlému vědnímu oboru o zkamenělinách. Pro případné další studium věnujte pozornost odkazům vedoucím na další weby nebo literaturu o paleontologii.

Definice paleontologie, její rozdělení a význam

 Co je to paleontologie, její základní rozdělení a praktický význam pro dnešní společnost. Co je to paleontologie? věda o životě v minulých geologických obdobích přírodní věda, která se zabývá studiem zkamenělin věda zabývající se zkoumáním zbytků tvorstva minulých dob geologických a všeho co s jejich výskytem souvisí   Toto jsou jen některé definice paleontologie, vědního...

Co je fosilie?

Definice slova fosilie, co to jsou fosilie? Jejich rozdělení a co už fosilie nejsou. Slovo fosilie má původ v latinském fossilis - vykopaný. To pochází od fodere (příčestí trpné fossum) - kopat, hrabat. V češtině se gramaticky správně píše slovo fosilie bez čárky, může se však vyslovovat krátce i dlouze. Fosilie jsou pozůstatky pravěkých organismů, které se nám dochovaly do současnost...

Jak vznikají fosilie, zkameněliny?

Abychom snadněji porozuměli příznivým nebo nepříznivým vlivům, tak důležitým pro fosilisaci, je třeba pozorovat, co se děje se zahynulým živočichem, neboť podobné vlivy působily i v geologických periodách. Obr.: Dinosaurus umírá v řece. Většina odumřelých organismů zmizí s povrchu zemského v poměrně krátké době. Jen zbytky, často velmi nepatrné a všelijak pozměněné, se mohou za příznivých...

Hypotézy o vzniku života na Zemi

Jak vznikl život na Zemi? Jedná se o dosud nevyřešenou poměrně složitou vědecko-filosoficko-náboženskou otázku. Spolehlivému vyřešení brání fakt, že z nejstarších období nejsou dochovány žádné fosilie. Dosud nejstarší známé stopy života na Zemi byly objeveny v roce 2017 v grafitové vrstvě staré 3,95 miliard let, nalezené v pásu páskovaných železných rud Isua v kanadském Labradoru, ale i v Grónsku....

Hadaikum

Hadaikum je nejstarší prekambrické období datované před 4,6 až 4 miliardami let. Jedná se tzv. předgeologické období, charakteristické vznikem prvotní zemské kůry. Bylo to neklidné období bez života, plné sopečných výbuchů a dopadajících meteoritů. Na obr. představa hadaika podle autora Tim Bertelink dostupné pod licencí CC BY-SA 4.0 Někteří autoři hadaikum na časové ose nezobrazují a zač...

Archaikum (prahory)

Archaikum trvalo dlouhých 1,5 miliardy let. Datuje se do doby před 4,0 až 2,5 miliardami let (Ga) a mezi nejdůležitější události patří vznik oceánů a následný výskyt bakterií a sinic. Z archaika (prahor) také pochází první bezpečné doklady o existenci atmosféry a hydrosféry. Na konci archaika začala utvářet jádra dnešních kontinentů tzv. kratony. Klima bylo po celou dobu velmi horké a vlhké. at...

Proterozoikum (starohory)

Proterozoikum neboli starohory je období prekambria, které datujeme do období před 2,5 miliardami až 542 milióny let. Ve spodním proterozoiku již známe doklady o existenci velkých kontinentů a dochází k prvnímu známému zalednění, další zalednění se opakuje v samotném závěru proterozoika. Vznikají štíty, tabule a středy dnešních kontinentů. V důsledku pokračujícího vrásnění se zhruba někde na hrani...

Ediakarská fauna

Ediakarská fauna je pojmenovaná po slavném Australském nalezišti Ediacara. Byla velmi rozmanitá, bizarní a nepodobala se ničemu, co známe dnes. Většinou se jednalo o přisedlé mnohobuněčné organismy, často ve tvaru disku nebo terče, které na Zemi žily v období před asi 635 až 542 miliony lety. Fosilie těchto organismů nacházíme na několika lokalitách po celém světě, kromě již zmíněné Austrálie, je ...

Stránka 1 z 1 - 8 položek celkem

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.