Hadaikum

Hadaikum je nejstarší prekambrické období datované před 4,6 až 4,0 miliardami let. Jedná se tzv. předgeologické období, charakteristické vznikem prvotní zemské kůry. Bylo to neklidné období bez života, plné sopečných výbuchů a dopadajících meteoritů.

hadaikum-obdobi-eon

Na obr. představa hadaika podle autora Tim Bertelink dostupné pod licencí CC BY-SA 4.0

Někteří autoři hadaikum na časové ose nezobrazují a začínají až archaikem (prahorami). V období hadaika ale proběhlo několik důležitých milníků, mezi které patří Velký impakt, vznik nejstaršího nalezeného minerálu a též vznik nejstarší známé horniny.

Velký impakt

Před asi 4,533 miliardami let došlo k mimořádně silné srážce Země s protoplanetou Theia o velikosti Marsu a hmotnosti 11 až 14 procent hmotnosti Země. Tato událost je označována jako Velký impakt (anglicky The Giant Impact Formation, někdy také Big Splash). Náraz protoplanety způsobil vyvržení velké masy materiálu na oběžnou dráhu Prazemě. Z této masy se vytvořil prstenec, který se postupně zformoval do našeho Měsíce. Předpokládá se, že impakt mohl dodat Zemi prvky jako uhlík, dusík, síru, a i veškerou vodu.

velky-impakt-theia-nasa

Srážka proroplanety Theia s Zemí podle NASA.

Zpočátku

Zpočátku byla Země extrémně žhavá a vyzařovala do vesmíru mnoho energie. Jak se začala ochlazovat (i kvůli nižšímu výkonu mladého Slunce) docházelo k vzniku prvních ker pevného povrchu. Tyto kry do sebe narážely, spojovaly se a znovu tříštily. Z mezihvězdného plynu, který obsahoval množství vodíku a helia, ale také metan, amoniak a jiné látky, se vytvořila prvotní atmosféra. Meteority, dopadající na chladnoucí planetu, přinášely zmrzlou vodu. Led se při nárazu měnil v páru a ta, v kombinaci s jinými plyny, tvořila nad Zemí těžké mraky.

Na povrchu Země se začala tvořit prvotní pevná zemská kůra.

hadaikum-prekambrium

Nejstarší nalezený minerál

Z této prvotní kůry se nám díky následným geologickým procesům téměř nic nedochovalo. Předpokládá se, že nejstarší nalezený minerál (krystaly zirkonu) pochází právě z tohoto období před 4,4 miliardy let (± 8 milionů let). Zirkony byly nalezeny v horninách v Austrálii (Jack Hills).

nejstarsi-mineral-na-svete-zirkon

Na foto: Katodoluminiscenční obrázek 400 μm zirkonu Jack Hills. Autor: John Valley, University of Wisconsin

Nejstarší horniny

Nejstarší známá hornina je stará až 4,28 miliardy let a nachází se v Nuvvuagittuq greenstone belt (Kanada). V Acasta Gneiss (též Kanada) jsou horniny staré až 4,03 miliardy let.

Nuvvuagittuq-nejstarsi-hornina-na-svete

Na foto: Nuvvuagittuq greenstone belt (Kanada), autor NASA