Prekambrium (Kryptozoikum)

Prekambrium je společné označení pro eony: proterozoikum (starohory), archaikum (prahory) a hadaikum. Jedná se o neformální jednotku. Zahrnuje vše od vzniku Země až do doby kambria, kdy se prvně objevily organismy s pevnou schránkou. Trvání prekambria se blížilo asi 4 miliardám let (88 % geologického času).

Prekambrium zahrnuje:

  • Hadaikum - nejstarší prekambrické období datované před 4,6 až 4,0 miliardami let. Jedná se tzv. předgeologické období, charakteristické vznikem prvotní zemské kůry. Bylo to neklidné období bez života, plné sopečných výbuchů a dopadajících meteoritů.
  • Archaikum (prahory) - datuje se do doby před 4,0 až 2,5 miliardami let a mezi nejdůležitější události patří vznik oceánů a následný výskyt bakterií a sinic.
  • Proterozoikum (starohory) - Proterozoikum neboli starohory je období prekambria, které datujeme do období před 2,5 miliardami až 542 milióny let. Vznikají štíty, tabule a středy dnešních kontinentů.

prekambrium tabulka