Definice paleontologie, její rozdělení a význam

Co je to paleontologie, její základní rozdělení a praktický význam pro dnešní společnost.

Co je to paleontologie?

 • věda o životě v minulých geologických obdobích
 • přírodní věda, která se zabývá studiem zkamenělin
 • věda zabývající se zkoumáním zbytků tvorstva minulých dob geologických a všeho co s jejich výskytem souvisí

Toto jsou jen některé definice paleontologie, vědního oboru, který lze popsat mnoha způsoby. Obsah je však vždy stejný. Je to studie vývoje života na Zemi na základě fosilních záznamů, které se nám dochovaly do dnešních dní ve formě zkamenělin. Ostatně slovo paleontologie pochází z řeckého "palaios" - stáří.

Dnes si paleontologie již nevystačí z pouhým určením zkameněliny, a jejím zařazením do systému. V současnosti jde o velmi rozsáhlý vědní obor, který se překrývá s dalšími vědeckými disciplínami, jako jsou geologie, botanika, biologie, zoologie a ekologie. Je to obor, který zkoumá všechny vztahy zkamenělin k jejich příbuzným formám a vlastně vztahy k celému okolí.

Claudiosaurus-germaini-Perm-Ramolira-Morondava-Badin-Madagaskar

Na foto: zkamenělina mořského plaza Claudiosaurus germaini, Perm, Ramolira, Morondava Badin, Madagaskar 

Paleontologie se dělí na tři hlavní obory:

 1. paleozoologie (živočichové)
 2. paleobotanika (rostliny)
 3. mikropaleontologie (mikrofosilie)

Některé speciální obory paleontologie:

 • paleoantropologie - zkameněliny hominidů
 • paleoekologie - rekonstrukce ekosystémů
 • ichnologie - nauka o zkamenělých stopách živočichů
 • palynologie - tvar a stavba pylů fosilních i současných rostlin
 • tafonomie - věda zkoumající vznik fosilií a jejich způsob zachování
 • paleografie - obrys a poloha prakontinentů
 • paleoklimatologie - podnebí jednotlivých geologických období

Význam paleontologie

Paleontologie má svoje využití v mnoha oborech. Studuje nejen fosilní organismy, ale také jejich vztah k okolnímu prostředí. Pomáhá charakterizovat vývoj ekosystému od prvopočátku do dnešních dob a zároveň je schopna částečně poukazovat na faktory, které ekosystém ovlivňují, což nalézá svoje využití v ekologii. 

Pomocí fosilií jsme schopni odhadovat stáří jednotlivých vrstev, což má velký význam pro těžební průmysl. Aktivně se této metody určení stáří využívá při hledání ložisek a těžbě ropy. Nelze opomenout i zábavní průmysl a umění. Kdo z vás by neznal filmy o pravěku, dinoparky nebo knihy o zkamenělinách. Horniny obsahující fosilie se hojně využívají jako suroviny pro výrobu dekoračních předmětů nebo jako ozdobné stavební hmoty.

Podívejte se naši nabídku zkamenělin.