Zkameněliny, kronika života na Zemi - Dittler, Růžička

Populární výklad o úkolech a cílech paleontologie, o vzniku života na Zemi, o boji dvou názorů - církevního a vědeckého - na otázku vzniku živé hmoty, o rostlinstvu a živočišstvu v jednotlivých geologických dobách. V závěru jsou připojeny stručné dějiny české paleontologie.

 • Rok 1. vydání originálu: 1955
 • Počet stran: 160
 • Nakladatelství: Naše vojsko
 • Ilustrace/foto: Marie Šňupárková, Dobruše Chytilová
 • Autoři obálky: Jiří Mikula, Rudolf Prokop
 • Vazba knihy: brožovaná s přebalem
 • Náklad: 5 400 ks
 • ISBN: 30103/9

Zkameněliny, kronika života na Zemi - Dittler, Růžička

Na obálce použito rekonstrukce dravého veleještěra druhu Ceratosaurus nasicornis z coloradské spodní křídy. Původní rekonstrukci podle pokynů doc. dr. B. Růžičky nakreslil Rudolf Prokop. Obrázky v textu připravila Marie Šňupárková a Dobruše Chytilová.

Obsah knihy: Zkameněliny, kronika života na Zemi

 • Úvod 5
 • Starosti našich předků se zkamenělinami 7
 • Jak vzniká zkamenělina 15
 • O jménech zkamenělin 17
 • O rekonstrukcích dávno vyhynulých živočichů 18
 • Kde hledat počátek života na naší Zemi 20
 • Jak vznikl život na Zemi 22
 • Boj dvou názorů 25
 • O prvohorách všeobecně 37
 • Rostlinstvo v prvohorách 38
 • Živočichové v prvohorách 53
 • Naše Země v druhohorách 75
 • Rostlinstvo druhohor 77
 • Živočichové v druhohorách 79
 • Tvář naší Země v třetihorách 109
 • Rostlinstvo třetihor 110
 • Živočišstvo třetihor 111
 • Čtvrtohory 130
 • Rostlinstvo ve čtvrtohorách 133
 • Živočišstvo čtvrtohor 135
 • Stručné dějiny české paleontologie 145
 • Vysvětlivky 148
 • Rejstřík 151

Ukázka z knihy: Úvod

Mnoho musí člověk vědět, má-li ovládnout přírodu. Aby mohl správně usuzovat o její zákonitosti, musí znát nejen její současný stav, ale také její minulost. Jen tak se naučí určovat i budoucnost přírody, jen tak se naučí účelně zasahovat do jejího vývoje ke svému prospěchu. Při svém poznávání přírody narazil člověk již v dávné minulosti na zkameněliny. Není tomu však příliš dlouho, co dospěl k poznání, že zkameněliny jsou svědky dávno minulého života. Co je dávné, minulé, jmenuje se řecky paleos. Vysvětlování toho, co je dávné, minulé, nazýváme paleontologií. Je to tedy nauka o dávno minulém životě na naší planetě. Pravěký život se zachoval ve zkamenělinách rostlin a živočichů. Živočichy se zabývá zoopaleontologie a zkamenělé zbytky rostlin studuje fytopaleontologie. Paleontologie je vědou obecně málo známou. Napadá nám tedy otázka, zda výskyt zkamenělin opravňuje vědecké pracovníky k tomu, aby založili samostatný vědní obor. Až poznáte, čím vším se paleontologie zabývá, nebudete ani na okamžik pochybovat o tom, že její existence je oprávněná. Popisuje nalezené zbytky života, zkoumá vzájemné vztahy mezi životem a prostředím v dávno minulých dobách, zabývá se vývojem života a dostává se po této cestě až k otázce původu a vzniku života na naší Zemi a k jeho zákonitostem. Poněvadž v životě všechno spolu souvisí, doplňuje paleontologie jiné vědní obory, jako na příklad geologii (nauku o Zemi a jejím složení), biologii (nauku o životě), zoologii i botaniku a má neobyčejný význam hospodářský, neboť pomáhá nacházet ložiska organických usazenin (uhlí, naftu) a odkrývat tak bohatství uložené v zemi. Praxe se tedy bez paleontologie neobejde. Uvedeným výčtem však zájem paleontologie nekončí. Využívá poznatků jiných vědních oborů pro poznání způsobu života v různých geologických dobách, podává obraz o podnebí v jednotlivých údobích vývoje naší Země a řeší ještě řadu jiných otázek. K těmto výsledkům, jichž paleontologie dosáhla, však lidstvo nedospělo lehce, jak si povíme dále. 

 • Knižnice Universita vojáka Svazek 52
 • Šéfredaktor nakladatelství major Břetislav Chrtek
 • Vedoucí redaktor major Zdeněk Kašpar
 • Redaktor sbírky a publikace Stanislav Vobořil
 • Výtvarný redaktor Jiří Mikula
 • Technický redaktor Miloslav Torn
 • Korektor Jaroslav Janda
 • Vyšlo v únoru 1955
 • Vydalo Naše vojsko, vydavatelství, národní podnik v Praze.

zkameneliny-kronika-zivota-na-zemi-dittler-ruzicka-2

zkameneliny-kronika-zivota-na-zemi-dittler-ruzicka-1