Zkamenělý svět - Rudolf Prokop

Ve starých usazeninách ze dna těchto moří dnes nacházíme skutečný zkamenělý svět. A do tohoto světa nás zavede dr. Rudolf Prokop, CSc., náš přední paleontolog, vedoucí vědecký pracovník Národního muzea v Praze, aby nám představil paleontologii a hlavně zkamenělý život v prvohorních sedimentech světově proslulého Barrandienu.

Zkamenělý svět - autor: Rudolf Prokop
Vydáno v Praze roku 1989 (1. vydání)
Náklad 15 000 ks
Stran 280
Stran příloh 16
24-088-89

Zkamenělý svět - Rudolf Prokop

Knihu doporučujeme - skvělá, plná informací.

Text z přebalu knihy:

Nad klidným nehlubokým zálivem teplého silurského moře se pomalu snášel soumrak. Život na písčitém dně se postupně ztrácel, tak jak se šero propadalo do tmy. To vše sledoval ze svého úkrytu trilobit, polozahrabaný v malé bahnité prohlubni. Všeobecný klid nastávající na rozhraní dne a noci otupil jeho napjatou pozornost, a tak se odvážil vysunout své velké článkované tělo - byl obrem mezi svými - pomalu z příkrovu bahna. Musí najít nové bezpečné místo s dostatkem potravy, kde bude moci bez obav přečkat příští den. Pomalu a obezřetně překonal písčitou vlnu. Život noci se ještě neprobudil a život dne se chystal ke spánku. Ukolébán zdánlivým klidem nezpozoroval svýma malýma složenýma očima obrovský tmavý stín nad sebou, tu smrtelnou hrozbu všeho živého. Přesto instinktivně vytušil, že něco narušilo nehybnost šera ... Výstřel bolesti provázený skřípotem smrtícího klepeta o jeho krunýř, jej zbavil nakrátko schopnosti obrany. Ve zlomku vteřiny však zmobilizoval všechnu svou životní energii ke snaze uniknout. Jeho mohutné svaly pracovaly, tělo se svíjelo, ale síly postupně docházely. Ještě poslední vzepjetí a - konečně volnost, sevření různorepa povolilo. Rychle do úkrytu! Z posledních sil se zahrabal do jemného písku a jeho smysly zahalila mlha vyčerpání. Zbytky života z něj unikaly a vsakovaly se do písku spolu s krví. Nad klidným nehlubokým zálivem teplého silurského moře opět vyšlo slunce a jeho paprsky prozařovaly vodu. Trilobit poraněný klepety různorepa je již nespatřil, ale jeho tělo se nám dochovalo přes propast času a spolu s ním i zbytky ostatních živočichů a rostlin, které před těmi 570 až 245 milióny lety oživovaly prvohorní moře.

Ve starých usazeninách ze dna těchto moří dnes nacházíme skutečný zkamenělý svět. A do tohoto světa nás zavede dr. Rudolf Prokop, CSc., náš přední paleontolog, vedoucí vědecký pracovník Národního muzea v Praze, aby nám představil paleontologii a hlavně zkamenělý život v prvohorních sedimentech světově proslulého Barrandienu. Seznámí nás s historií paleontologických výzkumů tohoto území, jejíž neodmyslitelnou součástí je i život a dílo geniálního badatele Joachima Barranda, a s nejdůležitějšími skupinami živočichů a jejich zástupci, charakteristickými pro prvohorní souvrství nejen Barrandienu, ale i celých Čech a Moravy.

Systematický přehled těchto živočichů je doplněn poznámkami a radami pro paleontology amatéry a jednoduchým klíčem k základnímu určení příznivě zachovaných zkamenělin. Čeká nás zajímavá výprava proti proudu času, dokumentovaná bohatstvím často unikátních nálezů, z nichž naše fantazie dokáže vykreslit i drsná dramata života a smrti, jimž však dnes mnohdy vděčíme za poznání jemného přediva složitých vzájemných vztahů v tehdejších živočišných společenstvech.

zkamenely-svet-prokop-kniha

Obsah knihy:

 • Co je to vlastně paleontologie 7
 • Co jsou to zkameněliny a jak vznikají 14
 • Podmínky zachování zkamenělin 17
 • Mluvící fosilie 20
 • O prvohorách 22
 • Starší prvohory u nás 24
 • Barrandien, pokladnice světové paleontologie 25
 • Dějiny výzkumu českých starších prvohor 29
 • Joachim Barrande 38
 • Život v českých mořích starších prvohor 57
 • Nejmenší obyvatelé mořských hlubin 58
 • Houby nerostou jen v lese 65
 • Stavitelé a obyvatelé útesů 69
 • Všudypřítomní ramenonožci 88
 • Dějiny měkkýšů 103
 • Vládci prvohorních moří? 142
 • Ostnitá krása 189
 • Popsané kamení 227
 • Z počátků obratlovců 232
 • Jak žili obyvatelé našich pramoří 240
 • O sbírání zkamenělin 248
 • Výzbroj sběratele zkamenělin 251
 • Určování a klasifikace zkamenělin 252
 • Slovo závěrem 253
 • Doslov 254
 • Klíč k základnímu určování zkamenělin 256
 • Doporučená literatura 267
 • Rejstřík 269

Zkamenělý svět - Rudolf Prokop

Doslov knihy napsal dr. Ivo Chlupáč, CSc.
Ilustroval dr. Václav Petr
Fotografie archiv autora
Foto na přebalu Martin Hruška

Naše nabídka trilobitů.