Svět pravěku - Bořivoj Záruba

Svět pravěku nabízí inspirující shrnutí autorových rozsáhlých znalostí a poznatků, podané navíc čtivým způsobem. Bořivoj Záruba v knize nás zavede do světa fosilií a fundovaně provede přírodou velmi, velmi vzdálenou, záhadnou a odborníky stále zkoumanou. Svět pravěku nabízí čtenářům řadu pohledů na krajiny světů dávno zaniklých a představuje jejich podivuhodné obyvatele a zároveň mapuje cestu, po níž se ubíral vývoj života na naší planetě.

Svět pravěku - Bořivoj Záruba

I paleontologie může být žhavě aktuální: vydejte se na magickou cestu do fascinujícího světa pravěku, plného neskutečných příšer a rostlin. Vaším průvodcem bude Bořivoj Záruba, přední český paleontolog, pracovník Národního muzea a autor celé řady dalších knih o prehistorii. Svět pravěku nabízí inspirující shrnutí autorových rozsáhlých znalostí a poznatků podaných navíc čtivým způsobem. Knihu ilustroval akademický malíř Jan Sovák, světoznámý ilustrátor zabývající se prehistorií, který žije a pracuje v Kanadě.

Svět pravěku

Napsal: Bořivoj Záruba

Ilustroval Jan Sovák 
Perokresby Andrea Waldhauserová 
Fotografie Bořivoj Záruba Grafická úprava Václav Kučera Obálka Jakub Krč V
Vydal Albatros nakladatelství, a. s.
2. vydání 13-796-008 (1.vydání v roce 2001)
Pro čtenáře od 10 let 
Formát: 208 x 295 x 15 mm 
Počet stran: 152

svet-praveku-borivoj-zaruba-2008-kniha

Úvod z knihy Svět pravěku

Od objevení prvních forem života se až do dnešních dnů vystřídalo na naší Zemi velké množství nejrozmanitějších světů. Každý z nich měl svou vlastní nezaměnitelnou podobu, kterou dotvářeli zejména jeho obyvatelé. Bylo jich mnoho, ať už byli rostlinného, či živočišného původu. Zatímco předchozí svazky této edice seznamovaly čtenáře s obyvateli našeho současného světa, Svět pravěku nabízí čtenářům řadu pohledů na krajiny světů dávno zaniklých a představuje jejich podivuhodné obyvatele. Již na první pohled se tento svazek od všech předchozích liší. Nejenom uspořádáním, ale i svým obsahem. Je samozřejmé, že jeden jediný svazek nemůže pojmout množství, a tím ani pestrost tvorů, kteří kdy na Zemi žili. Uvědomíme-li si, že druhy žijící v současné době (střízlivé odhady se pohybují okolo třiceti milionů) představují pouhé jedno procento z počtu druhů, které se kdy na Zemi objevily, potom nám bude jasné, jak nepatrný zlomek dávného života bylo možno zařadit do tohoto jednoho svazku. Výběr představitelů, kteří, by reprezentativně zastoupili jednotlivá časová údobí minulosti, byl nesmírně obtížný. Také proto, že hledisko systematického řazení organismů je v paleontologii nutno skloubit ještě s časovou posloupností. Každý ze zaniklých světů měl totiž nejenom svou vlastní podobu a žil svým životem, ale to vše se odehrávalo v určité, časově omezené době. Po jejím uplynutí tento svět zanikl a byl nahrazen jiným. Mohlo se tak stát před pěti nebo padesáti, ale také před pěti sty miliony let. Objevování a studium pozůstatků zmizelých světů umožňuje paleontologům nejenom nahlédnout do dávno zaniklých krajin a oživit tvory, kteří je kdysi obývali, ale zároveň mapovat i cestu, po níž se ubíral vývoj života na naší planetě.

V Praze 8. června 2001 Bořivoj Záruba

svet-praveku-borivoj-zaruba-2008

OBSAH
ÚVOD 7
1. FOSILIE JE KDYŽ... 8
2. K ČEMU SE HODÍ FOSILIE 12
3. VYMÍRÁNÍ, NEBO KATASTROFY? 14
4. KAMENNÁ KNIHA 17
5. MRTVÁ PLANETA 19
6. PRVNÍ OBYVATELÉ ZEMĚ 22
7. POPULAČNÍ EXPLOZE 24
8. ŽIVOT V PRVOHORNÍCH MOŘÍCH 28
9. U KOLÉBKY OBRATLOVCŮ 40
10. PUSTÁ SOUŠ 46
11. KARBONSKÉ MOČÁLY A PRALESY 53
12. PŘEDĚL DVOU SVĚTŮ 61
13. ŽIVOT V DRUHOHORNÍCH MOŘÍCH 69
14. VĚK PLAZŮ 74
15. Z HISTORIE LÉTÁNÍ 96
16. DĚJINY SAVCŮ 105
17. NA PRAHU SOUČASNOSTI 111
18. SVĚT SAVCŮ 121
19. RODOKMEN ČLOVĚKA 141
VÝBĚR POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY 147
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ 147
REJSTŘÍK LATINSKÝCH NÁZVŮ 149

Svět pravěku - Bořivoj Záruba

Naše nabídka zkamenělin.