Putování naším pravěkem - Martin Mazuch, Martin Košťák

Kniha zve čtenáře na cestu časem od nejmladších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdejší rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní vliv na běh geologických dějin.

Z každého útvaru je představeno několik charakteristických nalezišť včetně popisu jejich současného stavu a možností sběru studijního materiálu. Text vychází z nejnovějších poznatků a objevů, z nichž některé publikovali sami autoři v prestižních časopisech. Fotografie lokalit a fosilií doplňují moderní rekonstrukce od Petra Modlitby a Jiřího Svobody, dvou předních postav současného paleoartu. Vyobrazené zkameněliny pocházejí z Chlupáčova muzea historie Země Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, nesoucího jméno vynikajícího českého geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče. Kniha je určena všem zájemcům o dávnou i nedávnou historii naší planety a vývoj života především na našem území.

putovani-nasim-pravekem

Autor Martin Mazuch
Editor Martin Košťák
Značka GRANIT
V prodeji od 04.11.2011
Rok vydání 2011
Pořadí vydání 1. vydání
Rozměry 17,9 x 25,3 x 1,8 cm
Hmotnost 0,64 kg
Vazba Pevná bez přebalu lesklá
Počet stran 192

Všichni autoři knihy : Martin Košťák, Martin Mazuch, Stanislav Opluštil, Petr Kraft, Jaroslav Marek, Oldřich Fatka, Václav Kachlík, Jakub Sakala, Karel Martínek, Katarína Holcová, Zlatko Kvaček, Jiří Žák 

U jednotlivých nalezišť najdete i GPS!

Putování naším pravěkem - Martin Mazuch, Martin Košťák

Ukázka z knihy (úvod) vám prozradí jak kniha vznikala a komu je určena.

Úvod
Směr našeho knižního putování připomíná báječný film Karla Zemana Cesta do pravěku, postavený na geniální myšlence dobrodružné výpravy proti proudu času hluboko do historie Země. Kniha „Putování naším pravěkem" vznikala několik let, byla neustále aktualizována a těsně před dokončením jsme do ní ještě zahrnuli nové poznatky o geologickém vývoji naší planety i nejnovější paleontologické nálezy z našeho území.

Poměrně rozsáhlý autorský kolektiv pochopitelně neměl jednotný rukopis a v knížce se to projevuje poněkud rozdílným stylem psaní. Texty se rodily postupně v návaznosti na budování expozice Chlupáčova muzea historie Země Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty. Knížka je určena pro všechny zájemce o historii naší planety a území České republiky zvláště, žáky středních škol i studenty přírodovědných oborů vysokých škol. Tomu odpovídá i použitá terminologie, která předpokládá určitý stupeň znalostí z oboru geologie. Přesto byly text i obrazový doprovod vytvářeny tak, aby byly srozumitelné co nejširšímu okruhu čtenářů.

Souběžně s texty, paleogeografickými náčrty, mapkami rozšíření jednotlivých geologických útvarů a stratigrafickými tabulkami vznikaly odborné rekonstrukce, kvaše a oleje. V nich se projevuje jedinečný styl, který připomíná - a má připomínat - tvorbu malíře Zdeňka Buriana, nejslavnější postavy naší vědecké rekonstrukce. Oleje a kvaše jsou výsledkem úzké spolupráce autorského kolektivu s brněnským malířem Petrem Modlitbou, který v nich vychází ze svého velkého vzoru, jeho rekonstrukce ale odrážejí poslední poznatky mnoha oborů geologie a paleontologie, zejména paleobotaniky, zoopaleontologie, paleoekologie, sedimentologie, tafonomie a v neposlední řadě také paleoklimatologie. Výsledkem jsou moderní pohledy na život y různých obdobích geologických dějin naší země.

Rekonstrukce Petra Modlitby doplňují oleje mosteckého malíře Jiřího Svobody. Vychází z úzké spolupráce s odborníky na karbon (v úzkých kruzích nazývaných „karbonská mafie"). Jeho rekonstrukce představují nejmodernější poznatky zejména z paleoekologie karbonu.

Úvody kapitol obsahují paleogeografickou mapu s vyznačenou polohou Českého masivu v jednotlivých geologických obdobích. Poloha Českého masivu (jako geologické jednotky) vůči naší republice je pak znázorněna v rámci přehledných geologických mapek našeho území.

Přestože je knížka zaměřena na dávnou historii území České republiky, nechybí u každého období celková charakteristika globálních přírodních podmínek, klimatu, rozložení kontinentů, významných horotvorných událostí, sopečné aktivity a vlivu těchto faktorů na evoluci života. Dozvíme se o procesech vzniku a zániku velkých pohoří, zvýšení nebo snížení obsahu kyslíku a oxidu uhličitého v atmosféře, oteplování i prudkých ochlazení, o několikanásobném zdvihu a poklesu úrovně mořské hladiny nebo pokrytí velkých ploch kontinentů ledovci.

Samostatná kapitolka je vždy věnována biotě, tedy skupinám organizmů dané doby, jejich evoluční historii, významu, rozšíření, vzniku nových skupin nebo naopak velkým katastrofickým vymíráním. Podíváme se například na život v blízkosti jižního polárního kruhu, navštívíme korálové útesy tropického moře u nás, projdeme se pralesy plavuní a přesliček, spatříme pouště, mělké zálivy obývané mořskými plazy, třetihorní močály nebo tundrovou krajinu poslední doby ledové. Budeme svědky adaptace různých skupin organizmů na měnící se podmínky a s překvapením zjistíme, že změny klimatu nejsou fenoménem posledních let, nýbrž že v historii mnohokrát došlo často i k výraznějším klimatickým výkyvům, než jakých jsme svědky dnes, a to bez přispění člověka.

Text je doplněn barevnými fotografiemi fosilií, které pocházejí z našeho území a jsou součástí expozice Chlupáčova muzea historie Země. Jejich výběr byl samozřejmě omezen počtem stránek knížky, přesto představují typické ukázky toho období, do které-ho se právě vypravíme. Snažili jsme se vybrat nálezy s estetickou, ale i s paleontologickou hodnotou: některé „nevábně" vyhlížející zkameněliny mohou mít velkou vypovídací hodnotu, naopak ty pěkné nemusí o životním prostředí v dávné době prozradit skoro nic. Většinu z vyobrazených fosilií si může čtenář nalézt sám na některém z popsaných nalezišť.

Volba lokalit patřila k nejtvrdším oříškům. Vybrat z desítek či stovek možností pouze dvě až čtyři pro každou kapitolu znamenalo vynechat většinu ostatních, často neméně zajímavých - popsali jsme tedy naše oblíbená, známá i méně známá, místa. Ve výčtu jsou rovnoměrně zastoupena naleziště, na nichž lze sbírat bez omezení, ta, kde je třeba mít povolení, i ta, která jsou chráněna a sběr je na nich zakázán. U každé lokality jsou uvedeny souřadnice, současný stav a stupeň přístupnosti. Krátce jsou popsány geologické poměry, charakter sedimentu, stáří a místní zajímavosti. Samostatný odstavec je určen fosiliím lokality a jejich významu. Kapitoly doplňují aktuální fotografie nalezišť.

Čtenáře a sběratele bychom rádi požádali o dodržování pravidel sběru zkamenělin na jednotlivých lokalitách. Ne vše bylo objeveno: nové přístroje a technologie umožňují z fosilního záznamu získat stále více informací. Bylo by neodpustitelné, kdyby některá naleziště zanikla. Řada lokalit byla a je i v současnosti předmětem nesystematické komerční „těžby" bez vazby na základní výzkum. Naštěstí existuje mnoho těch, kteří se k nálezům chovají šetrně a jimž patří dík za množství zkamenělin, které poskytují k vědeckému studiu.

Závěrem chceme poděkovat všem členům Ústavu geologie a paleontologie Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty a našim studentům, přátelům i rodinným příslušníkům za podíl na vzniku expozice Chlupáčova muzea historie Země, která se stala základem pro tuto knížku. Vedení Přírodovědecké fakulty a geologické sekce patří dík za vstřícnost při realizaci expozice a celkovou podporu činnosti Chlupáčova muzea.
Autoři

putovani-nasim-pravekem-martin-mazuch-martin-kostak

Naše nabídka trilobitů.