Příběh života - Jan Sovák

Sledovat vývoj života na Zemi během uplynulých milionů let - od nepatrných jednobuněčných organismů v prekambrických mořích přes obrovské dinosaury až po savce a Homo sapiens - je fascinující zážitek. Kniha je přehlídkou toho, jak vědci dokážou z nalezených fosilií a stop zrekonstruovat podobu vyhynulých živočichů.

pribeh-zivota-jan-sovak

Jan Sovák, autor textu i ilustrací, se proslavil stovkami rekonstrukcí prehistorického života, které tvoří pod vedením paleontologů z celého světa. Je považován za jednoho z nejlepších malířů, kteří se věnují tématům z pravěku. Jeho díla vystavují významná muzea v Evropě, Americe i Asii. Patří k nim i sbírka rekonstrukcí, která vznikla ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. Ilustroval přes 300 knih vydaných v 15 jazycích, byl ilustrátorem Crichtonova Jurského parku, který dal podnět k filmovému zpracování. S Donem Lessemem, vědeckým poradcem tohoto filmu, pak vydal řadu knih. Ponořte se do příběhu života a nechte se unášet dramatičností jeho evolučních proměn.

pribeh-zivota-jan-sovak-ukazka-z-knihy

Don Lessem, odborný poradce filmu Jurský park: "Mé knihy díky ilustracím Jana Sováka dostaly na své stránky nejen současnou vědu, ale i krásu. Myslím, že u žádného umělce na světě nenajdeme tak působivé spojení klasického umění, současných vědeckých poznatků a pro Jana tak typického emotivního vyjádření." 

pribeh-zivota-jan-sovak-ukazka

Předmluva v knize: Mnoho lidí si pod pojmem „paleontologie" představí starého vousatého vědce v laboratorním plášti skloněného nad zaprášenými kostmi živočichů, kteří vyhynuli v dávné minulosti. Tato představa je však vzdálená pravdě! Jako všechny ostatní vědecké obory, také paleontologie je živá, neustále se vyvíjející a proměnlivá věda. V dnešní době po celém světě pracuje stále víc paleontologů a lidem se zájmem o prehistorii otevírají dveře nová muzea. Zkamenělé pozůstatky dalších a dalších živočichů jsou pravidelně nacházeny jak na všeobecně známých lokalitách, jako je například Dinosaur Provincial Park v kanadské provincii Alberta, kde se začalo s výzkumem už před více než sto lety, tak na nových místech na všech kontinentech. Dalším důvodem rozmachu tohoto vědního oboru jsou nové technické možnosti zkoumání. Vždy mě překvapí, jak velké procento mého výzkumu se odehrává v mikroskopickém měřítku. V současné době například pracuji na největším predátorovi, který kdy žil na naší planetě, stále tak populárním dinosaurovi - a tím není nikdo jiný než Tyrannosaurus rex. Za pomoci skenovacího elektronového mikroskopu a rentgenové difrakce studuji geochemické složení a mikrostrukturu tence rozřezaných částí pilkovitých zubů. Podobně zkoumám i řezy velkých kostí nohou, kde mi růstové kruhy prozradí, jak starý byl daný živočich v době smrti a jak rychle během života rostl. Přístroje pomohly také identifikovat samice, které byly v okamžiku uhynutí v reprodukčním období snůšky vajec. Podobným způsobem byla zjištěna i přítomnost měkkých tkání, jako jsou například krevní tepny a žíly. Jednou z nejsložitějších a také nejdražších cest ve výzkumu mikroskopických struktur fosilií je dnes použití urychlovačů atomových částic - tzv. synchrotronů. Prostřednictvím této technologie - pomocí melanozomů - se kromě řady dalších poznatků může zjistit také barva kůže i opeření jednotlivých fosilizovaných dinosaurů. A přesto nic z tohoto rozsáhlého výzkumu by se nedostalo do povědomí široké veřejnosti, kdyby nebylo specializovaných umělců - paleoumělců - kteří vytváří pod vedením vědců přesné rekonstrukce vyhynulých živočichů, rostlin a prostředí, ve kterých žili. Měl jsem to štěstí pracovat s jedním z nejlepších umělců na tomto poli (jestli ne vůbec nejlepším). S Janem Sovákem jsme se potkali před 35 lety, kdy se začalo stavět Královské Tyrrellovo paleontologické muzeum v Kana-dě. Od té doby jsme spolu pracovali na mnoha projektech zahrnujících malby a ilustrace, modely, knihy, časopisy, výstavy, animace, a dokonce i videohry, které odrážely nadšení a poznatky z výzkumů dinosaurů, na kterých jsem se podílel. Jan byl vždy připraven pro nové interpretace vědy, jeho umělecká tvorba se vyvíjela stejně jako se vyvíjel vědní obor paleontologie, s nekompromisním přístupem k přesnosti bez ohledu na to, jestli šlo o anatomické detaily, či sociální chování jednotlivých druhů, o nové poznatky z ekologie - cokoliv, co se dalo vnést do obrazů a rekonstrukcí. Jan jako pravý vědec ví, že vždy je něco, co se dá vyjádřit a znázornit lépe, a že naše znalosti dávných světů se neustále mění. Dnes nejspíš máme jen velmi kusé informace o zhruba jednom procentu dosud známých druhů dinosaurů, kteří žili na této planetě takřka 150 milionů let. Díky využití nových technologií však mohou vědci objevovat další nová naleziště a paleoumělci poté mohou předkládat nové znalosti o vyhynulých světech jak široké veřejnosti, tak vědecké obci. Žijeme skutečně v době rozmachu vědění! Philip J. Currie, profesor a předseda kanadského výzkumu paleobiologie dinosaurů, Albertská univerzita, Edmonton, Kanada

pribeh-zivota-jan-sovak-devon

Jan Sovák: Rád bych tuto knihu věnoval všem, kteří mi v životě pomáhali najít tu správnou cestu. Přiznám se, že ne vždy to bylo jednoduché. Mé díky především patří: dr. Sylvě Dvořákové, dr. Vratislavu Mazákovi, dr. Zdeňku Špinarovi za nezištnou pomoc v mých profesních začátcích. Dennisi Johnsonovi, Michaelu Crichtonovi a Donu Lessemu, kteří mi dali šanci, a dr. Philu Curriemu za dlouholeté přátelství a za spolupráci na mnoha projektech, které s ním byly vždy krásným výletem do časů před miliony lety. V neposlední řadě děkuji pracovníkům Národního muzea - dr. Rudolfu Prokopovi, dr. Vojtěchu Turkovi, dr. Radvanu Hornému z paleontologického oddělení a dr. Miloši Anděrovi ze zoologického oddělení, kteří za posledních 25 let vedli mou ruku se štětcem v prvohorních útvarech. Těch, kteří vstoupili do mého života a významně ho ovlivnili, je mnoho, a prostor pro věnování knihy je značně limitován. Proto se omlouvám všem, na které se touto dedikací nedostalo, a slibují, že to v příští knize určitě napravím. 

pribeh-zivota-jan-sovak-spinosaurus

  • Vydáno: 2018, Slovart (ČR)
  • Počet stran: 184
  • Jazyk vydání: český
  • Vazba knihy: pevná / vázaná
  • ISBN: 978-80-7529-548-4