Svět vymřelých zvířat - Bořivoj Záruba

Bohatě ilustrovaná kniha, která zahrnuje všechny etapy vývoje života na Zemi. Zobrazeno je mnoho zkamenělin i rekonstrukcí pravěkých zvířat. Kniha má sice pouze 60 stran, ale je velkého formátu (24 x 31 cm). Doporučujeme pro začátečníky a pro ty, kdo mají rádi tvorbu Zdeňka Buriana.

Svět vymřelých zvířat

Autor:Bořivoj Záruba

Ilustrace:Zdeněk Burian, Vladimír Krb a Gustav Krum

Počet stran:62

Svět vymřelých zvířat - Bořivoj Záruba

Na obr.: Archeopteryx na obalu knihy Svět vymřelých zvířat - Bořivoj Záruba

Předmluva v knize Svět vymřelých zvířat:

O cestování časem sní dlouhé věky vědci, spisovatelé i hloubaví lidé obdaření fantazií. Jistě i vás nejednou napadla lákavá myšlenka nahlédnout alespoň na několik chvil do cizích neznámých světů nesmírně od nás vzdálených v prostoru a v čase. Právě otevíráte knihu, která může mnohé z vašich představ splnit. Badatelé spolu s malíři vás zavedou do rozmanitých, téměř neuvěřitelných, a přece pravdivých světů, které hovoří o zrodu naší planety a života na ní, o vývoji a proměnách, kterými procházela. Kdesi ve vesmíru jsou jistě planety, které podobně jako Země se zrodily a prožily či prožívají dětství, mládí, dospělost i stáří. Nikdo z nás však nemůže pozorovat ani zlomek jejich života. A přece byl objeven kouzelný klíč, který nám umožnil vstoupit do světů velice vzdálených. Tím klíčem není převratný technický vynález, ale zdánlivě docela obyčejný kámen. Jsou to paleontologové, kdo se naučili poznávat tajemství kamene a rozumět jeho řeči. Mohou nás vést do doby, kdy neexistovali lidé, kdy moře a hory a pevniny byly na jiných místech, než jsou dnes, kdy živočichové a rostliny vytvářeli z naší planety fantastický, ba dokonce strašidelný svět. Můžete si teď pohrát s myšlenkou, že byl vynalezen stroj času a vy právě do něho nasedáte. Budete přistávat na světech vzdálených od nás miliardy a milióny let, na světech, které se teprve rodí, kde vznikají zárodky života, nebo se dostanete tam, kde žijí podivné obludy a obrovští dravci, zpola ještěři a zpola ptáci, kde rostlina je vyšší než dům a vážky mají rozpětí křídel jako ptáci. Vydejte se s námi na tajemnou cestu do hlubin času naší planety a dobře se kolem sebe rozhlížejte.

Obsah

 • Předmluva . . 8
 • Pozor, past ! . . 10
 • Záhadné kameny . 12
 • Pták Noh . . . 14
 • Dravci, kterých se už nebojíme . . . 16
 • Za tajemstvím, které čekalo milióny let . . 18
 • Bojovníci . . 20
 • Stopy . . 22
 • Stopaři. . 24
 • Svědkové . . 26
 • Kniha Země . . 28
 • Byla potopa světa? . 30
 • Prekambrium - zrození Země a života . . 32
 • Kambrium - svět trilobitů . . 34
 • Ordovik - rostliny vystupují na souš . . 36
 • Silur - pestré moře a zelená pevnina . . 38
 • Devon - období ryb . . 40
 • Karbon - zrod kamenouhelných pánví . . 42
 • Perm - doba jižních ledovců a severských pouští . . 44
 • Trias - „draci" se ujímají vlády . . 46
 • Jura - čas prvních ptáků . . . . 48
 • Křída - „draci" dorůstají a odcházejí . . 50
 • Paleogén - počátek „novověku" . 52
 • Neogén - zlatý věk savců . . . 54
 • Pleistocén - éra ledových dob . 56
 • Víte, že . . . . 58
 • Na rozloučenou . . 60

svet-vymrelych-zvirat

Na obr.: ukázka z knihy - strana 49

Naše nabídka amonitů na e-shopu.