Paleontologické nástěnné tabule a krajiny - Zittel, Haushofer

Unikátní soubor velkoplošných nástěnných výukových litografických tabulí, na nichž jsou vyobrazeni vyhynulí živočichové a rostliny či jejich zkameněliny spolu s rekonstrukcemi někdejších krajinných prostředí na základě vědeckého zkoumání a bádání ve druhé polovině 19. století.

paleontologicke-nastenne-tabule-a -krajiny

Rekonstrukce pocházejí od tehdejších významných německých paleontologů prof. K. A. Zittela a prof. K. Haushofera a vydalo je nakladatelství Theodor Fischer v Kasselu v r. 1879. Tabule byly hojně používané pro výuku geologie, paleontologie, zoologie a botaniky na tehdejších univerzitách i středních školách. Vydání této publikace připomíná i skutečnost, že v přírodní vědě jako je paleontologie hraje historie postupného objevování a poznávání významnou roli a je ji potřeba uchovávat a vhodnou formou připomínat.

paleontologicke-nastenne-tabule-a -krajiny-Zittel-haushofer

Úvod v knize: Prostřednictvím této publikace se vám otvírá jedinečná možnost seznámit se s unikátním souborem - faksimilií velkoplošných nástěnných výukových grafických tabulí. Jsou na nich vyobrazeni vyhynulí živočichové a rostliny či jejich zkameněliny spolu s rekonstrukcemi někdejších krajinných prostředí na základě vědeckého zkoumání a bádání ve druhé polovině 19. století. U vás, kteří jste dříve narozeni, zřejmě vyvolá atmosféra této publikace vzpomínky na léta strávená ve školních lavicích, kdy na vás ze stěn třídy shlížely podobně vypadající zavěšené tabule. Celou kolekci nástěnných tabulí, kterou vám touto cestou chceme představit, jsme převzali v roce 2000 od Geologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně a zahájili jsme boj s časem za jejich záchranu. Podařilo se nám získat finanční prostředky na opravu a restaurátorské práce tak mohly být zahájeny. Tohoto nelehkého úkolu se úspěšně zhostil pan František Sysel. V letech 2003-2005 se tak podařilo zrestaurovat většinu z původního počtu 109 kusů tabulí a uchovat je pro příští generace. Každá jednotlivá tabule je vlastně paleontologickou obrazovou rekonstrukcí, tedy zvláštní formou zobrazení skutečnosti, která je již mimo náš prostor a čas. Paleontologové nemohou studovat organismy bezprostředně v jejich přirozeném prostředí a navíc studují jen zlomek z celkového počtu původních organismů, který se do současnosti zachoval ve formě zkamenělin. Přesto se jim daří z nich díky vědeckému a technickému vývoji získávat stále více informací. Ty se pak snaží předat veřejnosti pro ni srozumitelným způsobem - např. právě formou obrazové paleontologické rekonstrukce tehdejších krajin, živočichů a rostlin. Ta může být přísné vědecká a odpovídat skutečné nálezové situaci, nebo může být částečné interpretací vědce, který neměl dostatek podkladů, aby dokázal přesnou rekonstrukci vytvořit.

paleontologicke-nastenne-tabule -krajiny-Zittel-Haushofer

O vznik a vydání těchto tabulí se zapřičinil významný a uznávaný německý univerzitní profesor geologie a paleontologie Karl Alfred von Zittel spolu se svým kolegou profesorem Karl Haushoferem, kteří vytvořili a dodali odborné podklady pro jejich výrobu. Vlastního vydání se úspěšně zhostilo v roce 1879 nakladatelství 'Theodor Fischer v Kasselu, které tabule opatřilo co nejnižší možnou cenou a tím výrazně přispělo k jejich rozšíření a uplatnění při výuce geologie a paleontologie nejen na tehdejších univerzitách, ale i na středních školách. Karl Alfred von Zittel se kromě jiného zapsal i do české respektive moravské paleontologie studiem zkamenělin z významné jurské lokality Štramberk (Die Cephalopoden der Stramberger Schichten, Stuttgart, 1868; Die Gastropoden der Stramberger Schichten, Kassel, 1873). Při pozorném prohlížení naší publikace můžete objevit jisté nesrovnalosti v systematice zařazení organismů, neboť zařazení fosilií do paleontologického systému na tabulích odpovídá vědeckému poznání druhé poloviny 19. století. I z tohoto důvodu se již tabule pro výuku studentů nyní nepoužívají. Přes tuto skutečnost nebo právě pro tuto skutečnost se domníváme, že je dobré a užitečné, že tato publikace vychází a připomíná, že i v přírodní vědě jako je paleontologie hraje historie postupného objevování a poznávání významnou roli a je ji potřeba uchovávat a vhodnou formou připomínat. RNDr. Zdeněk Minařík, RNDr. Stanislava Hrdličková, RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D., Geologicko-paleontologické oddělení Moravského zemského muzea Brno

  • Paleontologické nástěnné tabule a krajiny
  • Napsal: Karl Alfred von Zittel & Karl Haushofer
  • Rozsah: 108 stran
  • Počet vyobrazení: 85 
  • Formát: 215 x 304 mm
  • Vazba: pevná, šitá
  • Vydáno: MZM Brno, 2012
  • ISBN: 978-80-7028-379-0