Otisky pravěku aneb Rukověť malého badatele - Bořivoj Záruba

Kniha renomovaného paleontologa a popularizátora vědy Bořivoje Záruby poskytne zájemcům o neživou přírodu a obdivovatelům pravěku základní informace a rady pro úspěšné zahájení badatelské a sběratelské činnosti, kterou lze provozovat všude kolem nás.

Badatelem se může stát každý, kdo je dost zvědavý, hodně trpělivý a samozřejmě vytrvalý! Badatelem totiž není jen odvážný cestovatel, neohrožený mořeplavec či moudrý a vzdělaný učenec.

Ani výpravy za poznáním nemusí směřovat jen do neprostupných pralesů, vyprahlých pouští nebo plání věčného ledu a sněhu. Spousta zajímavostí a překvapení číhá i všude kolem nás, na každé vycházce do přírody. Proč někde zakopáváme o kameny a jinde se boříme do písku, proč je to údolí řeky hluboké a hory tak vysoké, jak stará je skála, na kterou lezeme?

Kniha renomovaného paleontologa a popularizátora vědy Bořivoje Záruby poskytne zájemcům o neživou přírodu a obdivovatelům pravěku základní informace a rady pro úspěšné zahájení badatelské a sběratelské činnosti, kterou lze provozovat všude kolem nás.

Otisky pravěku - Bořivoj Záruba

Počet stran: 96
Rozměry knihy: 16,4 x 23,8 cm
1. vydání
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2013
Ilustrace Zdeněk Burian a Andrea Waldhauserová

Otisky pravěku - Bořivoj Záruba

Ukázka z knihy Otisky pravěku

Kapitola X.

VZHŮRU DO TERÉNU

Každé průzkumné výpravě do terénu musí předcházel její pečlivá příprava. Musíte si ujasnit, co bude cílem vaší cesty, kam bude směřovat, jak bude dlouhá, jak náročným terénem povede a jaké vybavení budete potřebovat. Zatímco někde vystačíte s fotografickým aparátem, zápisníkem a mapou, jinde budete potřebovat kladivo, dláta, lopatku, síta, misky na plavení, lupu a obalový materiál.

K přístupu na některá místa musíte i zažádat příslušný správní orgán o povolení. Žádná z vašich výprav nesmí být v rozporu se zájmy ochrany přírody! Geologická a paleontologická naleziště není možno poškozovat odlamováním kamene, kopáním nebo dobýváním ze samotné skalní stěny. Hrubou sílu proto nahradíme pozorností a pečlivostí při sběru v suti. Jak už bylo zmíněno, vaší pozornosti by nemělo ujít žádné příležitostné „naleziště". Tím se mohou stát pozemní stavební práce, kamení vytěžené z hloubené studny nebo z raženého tunelu či při stavbě dálnice a železnice. Ale opět pozor na vlastní bezpečnost a souhlas provozovatelů! Objevíte-li zkamenělinu v kamenné zídce, v podezdívce domu, nebo v obkladu budovy, vyvarujte se snahy, a to ve vlastním zájmu, o její získání!!! Tady nahraďte kladivo fotoaparátem a svou sbírku obohaťte o její fotografii. Stejně ohleduplně se samozřejmě musíte chovat i ke kamenným dlaždicím podlahy chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, a to navzdory úžasným lasturám křídových mlžů, jimiž jsou tyto dlaždice přeplněny. Velkým lákadlem mohou být pro sběratele zkamenělin i černé ortocerové mramorové desky, které zdobí nejeden kavárenský stolek. Z jejich lesklého povrchu na vás totiž budou jukat schránky více než 400 milionů let starých nautiloidních hlavonožců zvaných ortoceři. Ani zde ovšem nepoužívejte kladivo!!!

Před každou výpravou do terénu je nezbytné seznámit se s geologickými a geomorfologickými poměry oblasti. Potřebné informace získáte v odborné i populárně-naučné literatuře, v tištěných turistických průvodcích, na informačních stránkách různých zájmových sdružení, ale i z výčtu zajímavostí, které jsou součástí každé turistické mapy. Hodně užitečných odkazů naleznete také na internetu. Stačí zadat geologické zajímavosti, přírodní zajímavosti, pražské naučné stezky...

My jen doplňujeme, že další místa v ČR vhodná pro sběr zkamenělin naleznete také na stránce: Lokality pro sběr zkamenělin

Otisky pravěku - Bořivoj Záruba

Ukázka z velmi bohatého obsahu:

I. PÁR SLOV ÚVODEM... (7)

 • ...a ptáme se na všechno
 • Lovy bez kladiva
 • Kde sbírat zkameněliny?
 • Pozor, nebezpečí!!!

II. KDYŽ SE ŘEKNE KÁMEN (10)

 • Rozumíme kamenům?
 • Co musel kámen vydržet?
 • Jak se mluví s kamenem?
 • Horniny se představují
 • Bude z toho žula, nebo čedič?
 • Kdy kamení teče?
 • „Usedlé" horniny
 • Přeměny hornin
 • Když prší kamení
 • Kameny z jiných světů
 • Co ještě kameny prozradí?
 • Příroda tvoří kameny, bez nichž se neobejdeme!

III. HŘÍČKY PŘÍRODY? (15)

 • Kam čert nemůže
 • Kamenná medicína
 • Zkamenělá čočka?
 • Všemocné hadí kameny
 • Zapomeňte na hromosvod!
 • Jak to bylo s pohádkovými draky a saněmi?
 • Chodník, po kterém chodili obři
 • Inkvizice zasahuje!
 • Příroda má smysl pro humor

IV. JAK VYPADÁ ZKAMENĚLINA? (18)

V. NEBUDETE PRVNÍ (23)

 • Pravěký umělec...
 • ...a sběratel
 • Složitá cesta poznání
 • Ryby na souši, to snad ne?!
 • Darwin nebyl první!
 • Řečtí mudrci to věděli, ale...
 • Všechno zkazil Aristoteles!
 • Jak se Leonardo da Vinci bál
 • Cesta k pravdě nebyla snadná
 • Zakladatel paleontologie bezobratlých
 • Zakladatel srovnávací anatomie Věda a rozum zvítězily....

A mnoho mnoho dalšího - celkem XXI. kapitol.

Knihu doporučujeme zejména začínajícím sběratelům!

Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2013
Redakční úprava Helena Kučerová 
Odpovědná redaktorka Irena Tatíčková 
Výtvarná redaktorka Alexandra Horová 
Technická redaktorka Arnoštka Svobodová 
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., Husova 1881, HB 1. vydání

Podívejte se naši nabídku zkamenělin na e-shopu.