Kniha o pravěku - Zdeněk V. Špinar, Zdeněk Burian

Jedna z nejslavnějších populárně vědeckých knih o pravěku vůbec. Kniha na kterou mají mnozí z nás krásné vzpomínky. Obrazová část od Z. Buriana je prostě nádherná a spojení s velkým formátem knihy (20,5 x 29,5 cm) udělá v knihovně malou galerii obrazů tohoto paleomalíře. Kniha o pravěku je určena pro děti od 10 let. Vřele doporučujeme.

Na obrázku níže je zobrazena obálka druhého přepracovaného vydání z roku 1988

Kniha o pravěku - Zdeněk V. Špinar, Zdeněk Burian

Náhodně jsme vybrali dvě ukázky z knihy (Pteranodon, Archaeopteryx), obrazová příloha má text, který je doslovně přepsán pod fotografií.

Ukázka z Knihy o pravěku - Pteranodon:

Kniha o pravěku - pteranodon

Ve svrchní křídě Kansasu v USA bylo nalezeno mnoho zbytků létajících ještěrů patřících rodu Pteranodon. Byl to největší létající tvor všech dob, v rozpětí křídel dosahoval přes 16 metrů. Měl bezzubou zašpičatělou tlamu, výborně přizpůsobenou k lovu ryb i jiných mořských živočichů. Na předních končetinách byla létající blána, jejíž zadní okraj sahal až na zadní končetiny. Na zemi však nohy tohoto tvora neunesly, a proto patrně krmil svá mláďata ze vzduchu. Žil ve svrchní křídě Severní Ameriky, Asie a Evropy. Na obrázku je druh Pteranodon ingens.

Další ukázka z Knihy o pravěku - Archaeopteryx:

Kniha o pravěku - Archaeopteryx

Zubatí praptáci rodu Archaeopteryx jsou již dobře známi ze zkamenělin. Jejich kostra nese jasné znaky plazího původu. Jsou to např. tři volné prsty na přední končetině, dosud nezarostlé společnou kůží a opatřené drápy, a dlouhý ocas složený z dvaceti obratlů, které byly i v dospělosti úplně volné, nesrostlé v kostrč. Rovněž čelisti byly ještě vyzbrojeny drobnými zoubky sedícími v jamkách a v oční dutině byl sklerotikální kruh z kostěných destiček, který mají i někteří dnešní ptáci. Žebra byla bez výběžků a holeně byly opeřeny ze dvou stran. Byli to špatní letci, jen o málo větší než holub. Většina badatelů se až dosud domnívala, že se praptáci pohybovali padákovým letem mezi stromy nebo klouzali k zemi, odkud pak pomocí drápkatých prstů šplhali po kmenech stromů. Po nálezech nových jedinců v nedávné době však někteří badatelé uvažují o tom, že u praptáků převládal rychlý pohyb po zemi, při němž jim vydatně pomáhala opeřená křídla a ocas. Živili se různými plody, hmyzem a červy. Byli nalezeni ve svrchnojurských litografických vápencích u Solnhofenu v Bavorsku již v roce 1860 a dodnes známe celkem pět exemplářů. Na obrázku je Archaeopteryx lithographica; pomocí drápků na předních končetinách šplhá do koruny stromu. Hlavu s ozubenými čelistmi má již pokrytou krátkými peříčky.

Kniha o pravěku obsah:

 • Úvod 5
 • DOMNĚNKY O VZNIKU NAŠÍ ZEMĚ 6
 • PRAVĚK ZEMĚ prekambrium 9
 • STAROVĚK ZEMĚ prvohory (paleozoikum) 11
 • STŘEDOVĚK ZEMĚ druhohory (mezozoikum) 33
 • NOVOVĚK ZEMĚ kenozoikum 49
 • DOBA SAVCŮ třetihory (terciér) 49
 • DOBA ČLOVĚKA čtvrtohory (kvartér) 56
 • Stratigrafická tabulka 62
 • ILUSTRACE
 • Prekambrium 65
 • Prvohory (paleozoikum) 71
 • Druhohory (mezozoikum) 105
 • Třetihory (terciér) 157
 • Čtvrtohory (kvartér) 189
 • Doslov 237
 • Klasifikace žijících organismů 239
 • Slovníček málo známých výrazů 241
 • Věcný rejstřík 247

Napsal Prof. dr. Zdeněk V. Špinar, DrSc.
Ilustroval Zdeněk Burian pod vedením J. Augusty, Z. V. Špinara a V. Mazáka
Graficky upravil Bohuslav Blažej
Vydal jako svou 7427. publikaci Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze roku 1988 podle vydání nakladatelství Artia v roce 1983
Náklad 100 000 výtisků13-722-88 14/56
Vázaný výtisk
Pro čtenáře od 10 let

Prodej zkamenělin na e-shopu.