Tullyho příšera (Tullimonstrum gregarium)

Tullimonstrum je pro paleontology už více než 65 let záhadou. První jeho zkamenělinu objevil v roce 1958 sběratel Francis Tully na nalezišti Mazon Creek, nedaleko města Morris v Illinois. Celkem bylo prozkoumáno více než 1200 těchto fosilií.

Tullimonstrum gregarium - záhadná fosilie

I přes rozsáhlé studie se nepodařilo tohoto záhadného tvora klasifikovat. Dodnes tak nevíme, zda se jednalo o obratlovce nebo bezobratlého. 

Téma klasifikace tullimonstra je ale stále pokračující debatou vědců, kteří předkládají důkazy o příbuznosti k obratlovcům a jiní o příbuznosti k bezobratlým. Níže je uveden seznam, jak byly postupně zveřejněny studie o jeho klasifikaci.

Argumenty ve prospěch příbuznosti s obratlovci:

 • McCoy a kol. (2016)
 • Clements a kol. (2016)
 • McCoy a kol. (2020)
 • Wiemann a kol. (2022)

Argumenty ve prospěch příbuznosti a bezobratlými:

 • Sallan a kol. (2017)
 • Rogers a kol. (2019)
 • Mikami a kol. (2023)

Z poslední studie Mikami a kol. (2023) se dozvídáme, že Tullimonstrum by mohlo být bezobratlým strunatcem nebo by mohlo patřit k prvoústým. Na konečné zařazení si tak budeme muset ještě počkat.

Několik tullyho příšer plavajících pod hladadinou pravěkého moře.

Co víme o tullimonstru?

 • V roce 1958 objev první zkameněliny na nalezišti Mazon Creek, Illinois.
 • V roce 1966 bylo popsáno jako jediný druh - Tullimonstrum gregarium.
 • Tullimonstrum gregarium znamená: "Tullyho obyčejné monstrum".
 • Stáří svrchně karbonské vrstvy výskytu bylo určeno na cca 306 až 309 milionů let.
 • Tullimonstra byla nalezena pouze v biotě Essex, Mazon Creek, Illinois (USA).
 • Byla součástí ekologické komunity zastoupené v neobvykle bohaté skupině organismů s měkkým tělem.
 • Nepodobá se žádným jiným živým zvířatům nebo rostlinám.
 • Tullimonstrum plavalo volně, nebylo připoutáno k tvrdému povrchu nebo bentickému prostředí.
 • Místo nálezu odpovídá mělkým tropickým pobřežním vodám v bahnitých ústích řek.
 • Tělo bylo segmentované, měkké, dlouhé a zúžené na obou koncích, zakončené svislou ocasní ploutví kosočtverečného tvaru.
 • Nepodařilo se zjistit žádné pevné orgány tvořené kostí, chitinem či uhličitanem vápenatým.
 • Délka těla byla až 43 cm; nejmenší jedinci byli 8 cm dlouzí.
 • Délka většiny nalezených zkamenělin se pohybuje mezi 31 a 35 cm.
 • Proboscis (chobot) vykazuje charakteristické zalomení asi uprostřed jeho délky.
 • Proboscis je zřídka zachován celý; je kompletní u přibližně 3 % vzorků.
 • Nějaká část orgánu je však zachována asi v 50 % případů.
 • Na konci proboscis má tullimostrum dvě čelisti osazené až osmi ostrými keratinovými zuby.
 • Délka čelistí se pohybuje mezi 5,5 a 16,5 mm délky a šířka mezi 3,5 a 6 mm.
 • Délka zubů 0,5 až 2,4 mm.
 • Oči má na dlouhých příčných stopkách.
 • Oči se skládaly z pigmentových granulí známých jako melanosomy.
 • Oči tullimonstra obsahují jiný typ mědi, než jaký se nachází v očích obratlovců, ale obsažená měď nebyla identická ani s mědí u bezobratlých.

Předpokládá se, že se jednalo nektonického masožravce, který lovil ve vodním sloupci oceánu, ale s jistotou to nevíme. Mohl to být predátor, mrchožrout nebo i býložravec.

Tully monster několik jedinců vyhynulého rodu tullimoster.

Tullimonstrum je ve svém celku tak neobvyklý živočich, že značně rozšíří rozmanitost jakékoli skupiny, do které nakonec patří.

Prozatím tullimonstrum zůstává "hádankou".

Pozn.: Někteří vědci poukazují na obecnou podobnost Tullimonstra s Opabinií regalis, pro jiné jsou tato zvířata natolik odlišná na to, aby mohla být v příbuzenském vztahu.

Podívejte se na naši nabídku zkamenělin.