Opabinia regalis

Opabinia regalis je jedno z nejpodivnějších zvířat z Burgesských břidlic (Burgess Shale). Jméno dostala podle místa nálezu, Opabinského průsmyku v národním parku Yoho v Britské Kolumbii v Kanadě a z latinského regalis, "královský". Opabinia je poměrně vzácná, do dnešního dne bylo popsáno méně než dvacet nálezů.

několik jedinců Opabinia regalis plavajících ve vodě Burgess Shale.

Opabinia žila v kambrijském období před 505 - 487 miliony lety. Od hlavy (bez chobotu) po konec ocasu měřila 4,0 - 7,5 cm. Měla měkké protáhlé segmentované tělo, po stranách laloky a na konci ocas ve tvaru vějířů. Na temeni hlavy měla pět očí, pod hlavou dozadu směřující ústa.

Nepřehlédnutelným znakem Opabinie byl dlouhý, ohebný a dutý chobot (proboscis), který vyčníval zpod přední části hlavy a končil "drápem" lemovaným ostny. Délka proboscis dosahovala až jedné třetiny délky těla.

Opabinia-regalis-kambrium

Předpokládá se, že žila na mořském dně, kde pomocí chobotu pátrala po částečkách potravy a předávala si je do úst. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná známka po něčem, co by mohlo fungovat jako čelisti, musela být její potrava malá a měkká.

Opabinia-regalis-burgesske-bridlice

Devět téměř úplných fosilií Opabinií regalis našel v Burgesských břidlicích Charles Doolittle Walcott. Popis zveřejnil v roce 1912.

Opabinia-regalis-foslie-Walcott-1912

Na foto.: Zkamenělina Opabinia regalis zveřejněná Walcottem v r. 1912; zdroj: Walcott Cambrian Geology and Paleontology II plate 28

V letech 1966–1967 Harry B. Whittington našel další exemplář a v roce 1975 byl zveřejněn jeho podrobný popis. Vzhledem k tomu, že Opabania nepřipomínala nic, co jsme do této doby znali, bylo její zařazení problematické. V současnosti je Opabinia označována v širším slova smyslu za žabernatého lobopoda.

Lobopod_definitions

Na obr.: Různé definice neformální skupiny Lobopodia podle různých definic. Zdroj zde, pod licencí (CC BY-SA 4.0)

Opabinia-zkamenelina-v-muzeu

Na foto.: Fosilní exemplář Opabinia regalis z Burgesských břidlic, Smithsonův institut ve Washingtonu. Autor: Jstuby (volné dílo).

Naše nabídka zkamenělin.