Onchopristis, obří křídový piloun

Onchopristis je rod vyhynulého pilouna, který žil v období křídy, přibližně před 120 až 75 miliony lety. Žil v mořích v blízkosti říčních delt. Fosilní důkazy naznačují, že migroval do sladkovodních řek za účelem rozmnožování, podobně jako to dělají dnešní lososi. 

Jméno Onchopristis je odvozeno ze starořeckého ónkos (osten šípu - háček udice) a prístis (pila).

Zuby pilouna naleznete v kategorii: zkamenělé ryby

Onchopristis

Způsob života Onchopristise byl úzce spjatý se dnem. Byl to predátor, který se specializoval na lov menších obratlovců, korýšů a měkkýšů. Svým rostrem vyhledával v bahnitém dně skrytou kořist a nabodával ji na "háčkovité" hroty na svém rostru. Jeho ústa byla malá, což naznačuje, že se nejspíše živil pouze tím, co dokázal spolknout celé.

Onchopristis piloun 

Zuby Onchopristise mohly dosahovat až 8 cm na délku, z čehož se usuzuje, že dospělý jedinec mohl měřit kolem 5-6 metrů a vážit až jednu tunu.

zuby piloun Onchopristis

Onchopristis nebyl na vrcholu potravního řetězce. V mořích, kde žil po většinu života, byl ohrožován žraloky a během svých migračních cest se stával obětí krokodýlů a rybožravých dinosaurů, jako byl Spinosaurus.

Piloun onchopristis a dinosaurus spinosaurus

Jako chrupavčitá ryba se Onchopristis fosilizoval jen obtížně, protože většina jeho kosterních pozůstatků byla tvořena chrupavkou. Nejčastěji se nacházejí fosilie odlomených zubů a části rostra, které jsou více kalcifikované. Zkameněliny této dravé chrupavčité ryby byly objeveny v Severní Americe a v severní Africe.

Volný zub pilouna Onchopristis

Popsány byly dva druhy: Onchopristis numidus (severní Afrika) a Onchopristis dunklei (Severní Amerika), ačkoli někteří badatelé tvrdí, že oba lze považovat za jediný taxon s variací v morfologii způsobenou širokým geografickým rozsahem.

Vědecká klasifikace Onchopristis

  • Říše: živočichové (Animalia)
  • Kmen: strunatci (Chordata)
  • Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
  • Nadtřída: ryby (Osteichthyes)
  • Třída: paryby (Chondrichthyes)
  • Čeleď: Sclerorhynchidae
  • Rod: Onchopristis (Émile Haug, 1905)

Máme-li zuby pilouna Onchopristis skladem, naleznete je v kategerii: zkamenělé ryby