Encyklopedie zkamenělin - Ivanov, Gregorová, Hrdličková

Encyklopedie zkamenělin přináší průřez rostlinnou i živočišnou říší, tak jak se vyvíjely od starohor po současnost. Rostliny od jednobuněčných až po krytosemenné jsou seřazeny v 1. kapitole podle paleobotanického systému, živočichové od prvoků po strunatce, v 2.-7. kapitole podle systému paleozoologického. U všech systematických kategorií od kmenů (oddělení) po rody jsou uvedena období jejich výskytu; datování upřesňuje stratigrafická tabulka na konci knihy.

Počet stran: 312 stran
650 barevných fotografií
17 perokreseb
Rozměr: 16,5 × 23,5 cm
Rok vydání: 2001
Perokresby: Petr Dočkal
Produkce a redakce: Granit, s. r. o., Praha
Grafická úprava: Studio Granit Sazba: Grafoprint plus, Praha
ISBN: 80-7234-095-6

Encyklopedie zkamenělin - Ivanov, Gregorová, Hrdličková

Encyklopedie zkamenělin dokládá dávnou historii života na Zemi, zapsanou v kameni. Na barevných fotografiích se setkáváme s pozůstatky živočichů a rostlin, někdy až neuvěřitelně zachovalých, jindy jen v nepatrných úlomcích, jejichž určení vyžaduje značné vědecké zkušenosti i množství srovnávacího materiálu. Rostliny i živočichové se zde představují od nejjednodušších zástupců přes stále složitější, až k formám, jejichž blízké příbuzné známe i ze současnosti. Na stránkách této knihy procházíme časovým údobím trvajícím stamiliony let a stáváme se tak svědky vývoje života na naší planetě.

Obsah knihy Encyklopedie zkamenělin: 
Úvod 7
Zkameněliny v minulosti 7
Sbíráme zkameněliny 9
Systematické dělení živočichů a rostlin 10
1. Rostliny 13
2. Živočichové - prvoci až kroužkovci 35
3. Členovci 61
4. Měkkýši 95
5. Mechovky a ramenonožci 183
6. Ostnokožci a polostrunatci 209
7. Strunatci 243
Stratigrafická tabulka 305
Výběr literatury 307
Rejstřík 309

O autorech encyklopedie:

Mgr. Martin Ivanov, Dr. vystudoval geologii a paleontologii a ve své odborné práci se specializuje na problematiku evoluce hadů a vývoje kenozoických hadích společenstev v různých oblastech Evropy v kontextu s vývojem paleoprostředí.

RNDr. Stanislava Hrdličková, jejímž oborem je geofyzika a geologie, zpracovávala seismická data při vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu. Nyní se jako lektorka věnuje především popularizaci geologických věd.

RNDr. Růžena Gregorová vystudovala geologii a paleontologii a zabývá se především studiem třetihorních mořských ryb Západních Karpat se zřetelem na zjišťování příbuznosti s dnešními druhy.

Všichni autoři jsou absolventy Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a všichni pracují v geologicko - paleontologickém oddělení Moravského zemského muzea.

Encyklopedie zkamenělin - Ivanov, Gregorová, Hrdličková

Encyklopedie zkamenělin - Ivanov, Gregorová, Hrdličková

Široká nabídka trilobitů.