Dávný svět zkamenělin - Martin Košťák

Tento průvodce přírodou přináší nejmodernější poznatky o zkamenělinách, jež jsou nejen estetickými přírodninami, ale hlavně základními kameny, z nichž se skládá stále se doplňující mozaika poznání vývoje života na Zemi. Podává stručný historický přehled vývoje Země a událostí, jež měly za následek vymírání velkých skupin organismů a následný rozvoj skupin dalších. Na jednotlivých skupinách dokumentuje vývoj života od nejjednodušších mikroskopických rostlin k bezobratlým a strunatcům. Systematický přehled doplňuje kapitola o fosilních zajímavostech, jako jsou různé fosilní stopy či výjimečně zachované objekty.

Nakladatel: Granit
ISBN: 80-7296-030-X, EAN: 9788072960309
Popis: 1× kniha, vázaná, 288 stran, 13 × 19,5 cm, česky
Rozměry: 13 × 19,5 cm
Rok vydání: 2004

davny-svet-zkamenelin-martin-kostak-obalka

Ukázka z knihy:

Několik slov úvodem
Sběratelství zkamenělin patří mezi velmi rozšířené a oblíbené činnosti člověka posledních a nejen posledních let. Pomineme-li vyloženě komerční stránku sběru zkamenělin (ostatně neodsuzujme ji zcela - lidský druh už takový je), přináší nám radost, vzrušení i uspokojení. Snad to vyplývá z prastaré touhy člověka - touhy po poznání. Každý nález zkameněliny však nejen potěší, dokáže prozradit mnohé z historie Země i historie naší vlastní. Každá zkamenělina je kamínkem v mozaice, kterou nikdy úplně nesložíme a ani složit nemůžeme. Ale možná složení této mozaiky, cíl, který je nad lidské síly, je právě tím, co nás provokuje, svádí a někam žene. Bylo by naivní se domnívat, že sebelepší znalec fosílií současnosti, soudobý Barrande nebo Sherlock Holmes s geologickým kladívkem, se může pustit do absolutních dedukcí a interpretací. Musíme si uvědomit, že se v případě fosílií setkáváme s tváří minulosti starou desítky a stovky milionů let. Ne všechny procesy v minulosti a ne všechny projevy života byly totožné s těmi dnešními. Současnost je pro nás východisko, jakýsi vzor, ale rozhodně ne dogma. K poznání a pochopení minulosti je nutné si přizvat i další vědní disciplíny, jako jsou sedimentologie, geochemie, tektonika, strukturní geologie, chemie, fyzika, biologie ad. Stejně jako se paleontologie neobejde bez poznatků z jiných oborů, je tomu i naopak. Ani dnes si bez fosílií nedokážeme představit geologii, historickou geologii nebo v poslední době rychle se rozvíjející sekvenční stratigrafii. Paleontologie není jen „počítání nožiček chcíplin" i když špatně spočítané nožičky nás mohou poslat místo do období devonu třeba do jury a ochudit nás tak o nějakých 200 milionů let (nepočítám ztráty např. při hledání ložisek ropy nebo plynu). Moderní paleontologie má jiné úkoly nebo spíše cíle. Mezi ně patří určování stáří hornin (viz výše), rekonstrukce prostředí v minulosti na podkladě celých společenstev organismů, zjišťování změn prostředí a pokus o odhalení jejich příčin, dokumentace evoluce včetně evoluce člověka a její trendy, výzkum velkých vymírání v minulosti atd. Předmětem této knihy však není paleontologie jako taková, ale objekty jejího zkoumání, tedy fosílie. Na tomto místě by bylo vhodné složit velký hold sběratelům, zejména laikům, bez jejichž vášně by mnohé nálezy zůstaly navždy neznámé, a kteří občas slepují mozaiku odborníkům, mnohdy hovořícím ne dosti srozumitelným jazykem.

Obsah knihy: Dávný svět zkamenělin

Několik slov úvodem 7
Co je a není fosílie a jak fosílie vzniká? 8
Fosilie a prostředí 10
Člověk a zkamenělina v minulosti 16
Člověk a zkamenělina v současnosti 20
Fosílie vypovídají - velká vymírání v historii Země 24
Stratigrafická tabulka 29
Mikroskopické rostliny Akritarchy — Acritarcha 30
Stromatolity 31
Kokolitky — Coccolithophyceae 33
Rozsivky — Diatomae, Bacillariophyceae 34
Ostatní řasy — Algobionta 35
Mikroskopičtí živočichové Chitinozoa 38
Mřížovci — Radiolaria 39
Dírkovci — Foraminifera 40
Kalpionely — Tintinnida, Calpionellidae 42
Lasturnatky — Ostracoda 43
Konodonti — Conodonta 45
Makroskopické rostliny Psilofytní rostliny — Plavuně — Lycopodiophyta 48
Přesličkovité rostliny — Equisetophyta 51
Kaprad'ovité výtrusné rostliny — Polypodiophyta 54
Rostliny prvosemenné — Progymnospermophyta 57
Kordaity — Cordaitopsida 58
Glossopteridní rostliny — Glossopteridales 59
Cykasy — Cycadopsida 60
Benetity — Bennettitopsida 61
Jinany, ginkga — Ginkgophyta 62
Konifery, jehličnany — Pinopsida 63
Fosilní šištice a šišky 67
Krytosemenné rostliny — Magnoliophyta, Angiospermae 68
Fosilní semena a plody 73
Spory a pyl rostlin — sporomorfy 74
Kutikuly 75
Bezobratlí Archeocyáti — Archaeocyatha 76
Houby — Porifera 78
Stromatopory — Stromatoporoidea, Stromatoporata 81
Medúzovci — Scyphozoa 84
Konulárie — Conulata 86
Polypovci — Hydrozoa 88
Korálnatci — Anthozoa 89
Kroužkovci — Annelida 100
Přílipkovci — Monoplacophora 102
Chroustnatky — Polyplacophora 103
Kelnatky — Scaphopoda 104
Rostrokonchie — Rostroconchia 105
Mlži — Bivalvia, Pelecypoda, Lamellibranchiata 106
Plži, břichonožci — Gastropoda 116
Hlavonožci — Cephalopoda 127
Víčka a zobáky hlavonožců — aptychy a rhyncholity 150
Tentakuliti — Tentaculitida 151
Hyoliti — Hyolitha 152
Korýši — Crustacea 153
Klepítkatci — Chelicerata 160
Trojlaločnatci, trilobiti —Trilobita 164
Prvohorní členovci nejasného systematického zařazení 176
Hmyz — Insecta 177
Mechovky — Bryozoa 180
Ramenonožci — Brachiopoda 183
Ostnokožci — Echinodermata 191
Graptoliti — Graptolithina, Graptolitha 204
Strunatci První strunatci 208
Bezčelistní — Agnatha 209
Pancířnatí — Placodermi 211
Trnoploutví — Acanthodii 213
Paryby — Chondrichthyes 214
Kostnaté ryby — Osteichthyes 220
Obojživelníci — Amphibia 225
Plazi — Reptilia 230
Želvy — Testudinata 231
Notosauři — Nothosauria 233
Plesiosauři — Plesiosauria 233
Plakodonti — Placodontia 235
Ichtyosauři, ryboještěři — Ichthyosauria 236
Mosasauři — Mosasauridae 238
Krokodýli — Crocodylia 239
Ptakoještěři, pterosauři — Pterosauria 240
Dinosauři — Dinosauria 242
Ptáci — Aves 246
Plazi ze skupiny Theromorpha 248
Savci — Mammalia 250
Fosilní zajímavosti
Fosilní stopy — Ichnofosílie 264
Některé výjimečně zachované fosílie 273
Literatura 283
Rejstřík 285

Dávný svět zkamenělin - Martin Košťák

Dávný svět zkamenělin - Martin Košťák

Široká nabídka zkamenělin na e-shopu.