Glossopteris - listy ze superkontinentu Gondwana

Glossopteris byla dominantní rostlinou nížinné vegetace na superkontinentu Gondwana. Je známá svými charakteristickými listy, které dosahovaly délky od asi 2 cm do více než 30 cm. "Glossopteris" by se měl v paleobotanice používat k označení výrazných kopinatých fosilních listů se síťovitou žilnatinou, nicméně se tento termín používá i pro označení mateřské rostliny jako celku.

Naše nabídka zkamenělin rostlin a listů.

Glossopteris fosilni rostlina - rekonstrukce

Na obr.: Pravděpodobná rekonstrukce stromů Glossopteris na středopermské lokalitě Onder Karoo v Jižní Africe s detaily samčích (ai) a samičích (aii) reprodukčních orgánů. Autoři: Rosemary Prevec, André Nel, Michael O. Day, Robert A. Muir, Aviwe Matiwane, Abigail P. Kirkaldy, Sydney Moyo, Arnold Staniczek, Bárbara Cariglino, Zolile Maseko, Nokuthula Kom, Bruce S. Rubidge, Romain Garrouste, Alexandra Holland & Helen M. Barber-James. Pod licencí CC BY 4.0

Listy Glossopteris jsou morfologicky jednoduché, a existuje tak jen málo znaků, které lze použít k rozlišení jednotlivých druhů. Bylo také nalezeno velmi málo exemplářů připojené k větvím, a proto s jistotou nevíme, jak rostlina vypadala.

Detail listů glossopteris

Na foto: Listy Glossopteris sp. o velikosti 7,7 a 7,2 cm; Austrálie

Rod Glossopteris patří do primitivní skupiny nahosemenných, někdy nazývaných "semenné kapradiny". Semena byla produkována na spodní straně listu nebo ve visících shlucích na jiných listech, podobně jako kapradiny.

glossopteris-list-australie

Na foto: List Glossopteris sp. o velikosti 9,0 cm; Austrálie

Zkameněliny Glossopteris jsou nacházeny téměř v celém areálu, který kdysi pokrýval superkontinent Gondwana. Jejich rozsáhlé rozšíření napříč Jižní Amerikou, Afrikou, Indií, Austrálií, Novým Zélandem a Antarktidou bylo jedním z prvních důkazů podporujících teorii kontinentálního driftu.

Pangaea-vyskyt-Glossopteris

Na obr.: Rozšíření Glossopteris (tmavě zeleně) na kontinentech v jejich pozicích jako části Pangea. Legenda: 1 Jižní Amerika, 2 Afrika, 3 Madagaskar, 4 Indický subkontinent, 5 Antarktida, 6 Austrálie; Autor: Petter Bøckman

Glossopteris preferovala bažinaté prostředí a je pravděpodobné, že rostla ve velmi vlhkých půdních podmínkách, podobně jako moderní cypřiš bahenní (tisovec dvouřadý).

list-glossopteris-sp

Na foto: List Glossopteris sp. o velikosti 10 cm; Austrálie

Řád semených rostlin Glossopteridales vznikl na jižní polokouli kolem začátku permského období. Některé listy Glossopteris přetrvávají nad horizontem vyhynutí konce permu a neexistují žádné přesvědčivé příklady v sebevědomě datované triasové vrstvy.

Naše nabídka zkamenělin rostlin a listů.