Články

Paleo-novinky 4. čtvrtletí / 2019

Články o zkamenělinách, dinosaurech a pravěku za 4. čtvrtletí 2019.

Paleo-novinky 3. čtvrtletí / 2019

Články o zkamenělinách, dinosaurech a pravěku za 3. čtvrtletí 2019.

Paleo-novinky 2. čtvrtletí / 2019

Články o zkamenělinách, dinosaurech a pravěku za 2. čtvrtletí 2019.

Paleo-novinky 1. čtvrtletí / 2019

Články o zkamenělinách, dinosaurech a pravěku za měsíce leden, únor, březen 2019.

Paleo-novinky 12/2018

Články o zkamenělinách, dinosaurech a pravěku za měsíc prosinec 2018.

Paleo-novinky 11/2018

Články o zkamenělinách, dinosaurech a pravěku za měsíc listopad 2018.

Paleo-novinky 10/2018

Články o zkamenělinách, dinosaurech a pravěku za měsíc říjen 2018.

Enchodus - tygří ryba

Enchodus je rod svrchněkřídových dravých ryb dosahujících velikosti až 1,5 metru. Zuby takto velkých ryb bývají velké i 6 cm. Mnohem častěji se však nacházejí zuby menších exemplářů.

Paleo-novinky 9/2018

Články o zkamenělinách, dinosaurech a celkově o pravěku za měsíc září 2018.

Zkameněliny českých pramoří - Ferdinand Prantl

Knížka je určena co možná nejširším kruhům milovníků a především sběratelů přírodnin, kterým má nejen poskytnouti co možná nejsrozumitelnější a nejpřehlednější návod ke sbírání zkamenělin, nýbrž i podati jim zevrubný přehled jak o systematickém roztřídění, tak o biologii našich nejdůležitějších a nejběžnějších prvohorních zkamenělin.

Evoluce obratlovců - Zbyněk Roček

V poslední době se nashromáždilo velké množství poznatků nejen z oblasti paleozoologie, ale i zoologie recentních obratlovců, embryologie, fyziologie, paleozoogeografie a dalších vědních disciplín, které studují obratlovce. Tyto deskriptivní a mnohdy na první pohled jen mlhavě související údaje je třeba interpretovat v časové perspektivě. I nespecialista si musí neustále uvědomovat, že současná různorodost obratlovců je výsledkem dlouhodobého vývoje a že ji nelze studovat bez znalostí minulosti, o které nám podává přímé svědectví paleontologie.

Paleo-novinky 7-8/2018

Výběr nejzajímavějších článků o zkamenělinách a dinosaurech za měsíc červenec 2018.

Archaeopteryx lithographica

Pro každého, kdo se zajímá o pravěká zvířata, je Archaeopteryx známý pojem. Je to díky tomu, že byl dlouhou dobu považován za mezičlánek přechodu mezi plazy a ptáky. Dnešní věda však už pokročila a u archaeopteryxe je mnoho nových informací. Pojďme se na ně podívat.

Svět vymřelých zvířat - Bořivoj Záruba

Bohatě ilustrovaná kniha, která zahrnuje všechny etapy vývoje života na Zemi. Zobrazeno je mnoho zkamenělin i rekonstrukcí pravěkých zvířat. Kniha má sice pouze 60 stran, ale je velkého formátu (24 x 31 cm). Doporučujeme pro začátečníky a pro ty, kdo mají rádi tvorbu Zdeňka Buriana.

Mamut srstnatý (Mammuthus primigenius)

Mamut srstnatý dnes představuje jednoho z nejznámějších a nejpopulárnějších tvorů pravěku. Pojďme se podívat na tohoto titána doby ledové podrobněji.

Lovci mamutů - Eduard Štorch

Lovci mamutů je román z pravěku, který je zasazen do starší doby kamenné na území českého státu. Jedná se o nejznámější literární dílo Eduarda Štorcha.

Jianghanichthys hubeiensis

Představení fosilní, sladkovodní ryby z Číny, včetně její rekonstrukce a ukázky podoby zkameněliny.

Zkamenělý svět - Rudolf Prokop

Ve starých usazeninách ze dna těchto moří dnes nacházíme skutečný zkamenělý svět. A do tohoto světa nás zavede dr. Rudolf Prokop, CSc., náš přední paleontolog, vedoucí vědecký pracovník Národního muzea v Praze, aby nám představil paleontologii a hlavně zkamenělý život v prvohorních sedimentech světově proslulého Barrandienu.

Paleontologie - Zdeněk V. Špinar

Populárně naučná publikace, která seznamuje čtenáře s paleontologií a s hlavním předmětem jejího studia - se zkamenělinami, s jejich významem pro praxi, s jejich vědeckou cenou, s hlavními paleontologickými lokalitami v ČSSR i v zahraničí a s nejslavnějšími paleontologickými objevy.

Výstava - Třetihorní flóra Mostecké pánve

V Mostě je od 24. února do 31. srpna 2017 nejobsáhlejší souhrnná výstava zkamenělin třetihorních rostlin severních Čech.

Jantarová komnata

Tajemství ztracené komnaty, její obnova a mnoho dalšího.

Interaktivní mapa nálezů zkamenělin z celého světa

Skupina nadšenců postupně doplňuje mapu světa zaznamenanými nálezy zkamenělin.

Putování naším pravěkem - Martin Mazuch, Martin Košťák

Kniha zve čtenáře na cestu časem od nejmladších geologických útvarů do doby vzniku nejstarších hornin. Každé z období je popsáno v celosvětovém kontextu a je nastíněna tehdejší rozmanitost rostlin a živočichů i důležité události, které měly zásadní vliv na běh geologických dějin.

Otisky pravěku aneb Rukověť malého badatele - Bořivoj Záruba

Kniha renomovaného paleontologa a popularizátora vědy Bořivoje Záruby poskytne zájemcům o neživou přírodu a obdivovatelům pravěku základní informace a rady pro úspěšné zahájení badatelské a sběratelské činnosti, kterou lze provozovat všude kolem nás.

Svět pravěku - Bořivoj Záruba

Svět pravěku nabízí inspirující shrnutí autorových rozsáhlých znalostí a poznatků, podané navíc čtivým způsobem. Bořivoj Záruba v knize nás zavede do světa fosilií a fundovaně provede přírodou velmi, velmi vzdálenou, záhadnou a odborníky stále zkoumanou. Svět pravěku nabízí čtenářům řadu pohledů na krajiny světů dávno zaniklých a představuje jejich podivuhodné obyvatele a zároveň mapuje cestu, po níž se ubíral vývoj života na naší planetě.

Kniha o pravěku - Zdeněk V. Špinar, Zdeněk Burian

Jedna z nejslavnějších populárně vědeckých knih o pravěku vůbec. Kniha na kterou mají mnozí z nás krásné vzpomínky. Obrazová část od Z. Buriana je prostě nádherná a spojení s velkým formátem knihy (20,5 x 29,5 cm) udělá v knihovně malou galerii obrazů tohoto paleomalíře. Kniha o pravěku je určena pro děti od 10 let. Vřele doporučujeme.

Encyklopedie zkamenělin - Ivanov, Gregorová, Hrdličková

Encyklopedie zkamenělin přináší průřez rostlinnou i živočišnou říší, tak jak se vyvíjely od starohor po současnost. Rostliny od jednobuněčných až po krytosemenné jsou seřazeny v 1. kapitole podle paleobotanického systému, živočichové od prvoků po strunatce, v 2.-7. kapitole podle systému paleozoologického. U všech systematických kategorií od kmenů (oddělení) po rody jsou uvedena období jejich výskytu; datování upřesňuje stratigrafická tabulka na konci knihy.

Kapesní atlas zkamenělin - Vladimír Habětín, Ervín Knobloch

V obrazové části najdete na 103 tabulích nejvýznamnější fosilie, které jsou dokladem vývoje života od konce starohor až do čtvrtohor. Jsou to především nálezy z území naší republiky. Ačkoli počet objektů v tomto kapesním atlase je značně omezen, přesto dokumentuje bohatství zkamenělin Československa, které je množstvím jedinečných dokladů fosilií ve světě proslulé. Knížka je určena především mladým čtenářům a sběratelům. Přejeme si, aby se jim stala užitečným zdrojem informací a také průvodcem v poznávání přírody.

Pravěké ptactvo - Josef Augusta

Populární spisek paleoornithologický, jediný toho druhu i v literatuře světové. Vypráví o předcích našich ptáků i o ptácích vymřelých chronologicky i systematicky podle rodů.

Úvod do všeobecné paleontologie - Augusta, Remeš

Ukázka z knihy: Stopy po životě fosilního tvorstva Kromě skutečných zbytků fosilního tvorstva nalézáme často v horninách jen pouhé stopy po jeho bytí a životě. Jsou to stopy po pohybu, stopy po vrtavé činnosti, výlitky vyvrtaných chodeb, stopy po hryzání, zbytky potravy v tělesných dutinách, urolity, gastrolity, koprolity, zkamenělá embrya, vejce a perly, zkamenělá pryskyřice, výlitky mozkových dutin, případy parasitismu a symbiosy, patologické zjevy, stopy po bojích mezi zvířaty a pod.

Zdeněk Burian a paleontologie - Vladimír Prokop

Monografická publikace o Zdeňku Burianovi (1905-1981) poprvé představuje veřejnosti osobitého malíře kreslíře v tak širokém rozsahu. Práce se soustřeďuje především na tvorbu paleontologických rekonstrukcí, které Buriana a naši paleontologii reprezentovaly po celém světě. Není však opomenuta ani Burianova činnost ilustrátorská a její problematika, své místo v má práci i pohled na tematiku geografickou, etnografickou, tzv. volnou malbu apod. Monografie je doplněna četnými reprodukcemi.

Z pradějin tvorstva - Josef Augusta

Kniha vypráví o vzniku a vývoji života na zemi, seznamuje postupně čtenáře se živočichy pravěkých moří, s prvotní suchozemskou květenou, s praobojživelníky, s plazími obludami doby druhohorní a s praptáky (závěrem je pojednáno o Darwinově teorii a jejích předchůdcích).

Zkamenělá minulost - Oldřich Fejfar

Poutavě psaná publikace přístupná i začínajícím zájemcům o paleontologii popisuje jak vývoj paleontologie a názorů na vývoj života na Zemi tak i některé zákonitosti, zajímavosti, přírodní pochody i pojmy. V další části knihy je pak probírán vývoj života na Zemi v průběhu jednotlivých geologických období. (Druhé, přepracované a rozšířené vydání knihy Od trilobita k člověku. Albatros, Praha 1980)

Geologická minulost Země - Josef Dvořák, Bohuslav Růžička

Kniha je určena jako učebnice pro vysoké školy, hlavně pro posluchače věd přírodních a věd báňských, učitelům geologie na odborných školách, geologům v praxi a všem, kdo se zajímají o vývoj povrchu Země a o vznik a vývoj života na Zemi. První díl napsal RNDr. Josef Dvořák, profesor přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze, ve druhém dílu napsali první část RNDr. Bohuslav Růžička, profesor hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, druhou část RNDr. Václav Havlena, docent přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze, třetí část RNDr. Josef Augusta, profesor přírodovědecké fakulty Karlovy university v Praze.

Obrázky z pravěku země české - Alexandr Josef Bernard

Kniha z roku 1898 o geologii a paleontologii na území Čech. Obsah knihy je dnes již v mnoha ohledech překonán, ale přesto poskytuje mnoho zajímavých informací. Zajímavý je také retrospektivní pohled na "věc", můžeme se podívat kde se věda v době vydání (1898) nacházela. Kniha obsahuje velké množství kvalitních rytin, kreseb a xylografií vyhynulé fauny a flory. Určitě tedy knihu doporučujeme.

Dávný svět zkamenělin - Martin Košťák

Tento průvodce přírodou přináší nejmodernější poznatky o zkamenělinách, jež jsou nejen estetickými přírodninami, ale hlavně základními kameny, z nichž se skládá stále se doplňující mozaika poznání vývoje života na Zemi. Podává stručný historický přehled vývoje Země a událostí, jež měly za následek vymírání velkých skupin organismů a následný rozvoj skupin dalších. Na jednotlivých skupinách dokumentuje vývoj života od nejjednodušších mikroskopických rostlin k bezobratlým a strunatcům. Systematický přehled doplňuje kapitola o fosilních zajímavostech, jako jsou různé fosilní stopy či výjimečně zachované objekty.

Kamenný herbář - Sergej Viktorovič Mejen

Populárně vědecká knížka sovětského paleobotanika poutavou formou seznamuje s některými zajímavými otázkami poměrné málo známé vědecké disciplíny – nauky o zkamenělých rostlinách. Pojednává nejen o fosilních rostlinách, ale i o metodách jejich získávání a zkoumání, o významu paleobotanických výzkumů pro řešení biologických problémů i pro praktickou geologii. Závěrečná kapitola doplňuje knihu informacemi o nejstarších organismech prekambria, o řasách a bakteriích.

Abeceda dávných věků - Bořivoj Záruba

Knih o dávnověku bylo napsáno mnoho, většinou se v nich však hovoří hlavně o dinosaurech a obřích plavuních. ABECEDA DÁVNÝCH VĚKŮ si dala za cíl posbírat a abecedně seřadit všemožná hesla a pojmy, s nimiž se může čtenář v souvislosti s prehistorií Země setkávat. A tak tu najdeme cizokrajně znějící názvy jako archeocyati, graptoliti či ediakarská fauna i důvěrně známé pojmy, např. australopitek, dinosauři, fosilie, trilobiti, ale také články o tom, jak se určuje stáří nálezů, jak se vyvíjely znalosti člověka o dávné historii i jak se tyto poznatky odrážejí třeba ve výtvarném umění nebo ve filmu.

Encyklopedie dinosaurů ve světle nejnovějších objevů - Vladimír Socha

Encyklopedie dinosaurů ve světle nejnovějších objevů je populárně naučnou knihou, jejímž hlavním tématem jsou pozoruhodní tvorové druhohorního světa - neptačí dinosauři. Autorem je popularizátor paleontologie Vladimír Socha, jde o jeho druhou knihu (první je Úžasný svět dinosaurů). Ilustrace v knize jsou dílem Jiřího Hajného.

Pravěká zvířata - Josef Beneš, Zdeněk Berger

Encyklopedie pravěké fauny. Naleznete zde od ryb a mloků všechna možná zvířata až po mamuta. Kresby zvířat Zdeněk Berger, autor textu RNDr. Josef Beneš. Kniha obsahuje 128 barevných rekonstrukcí vymřelých zvířat. V závěru knížky je seznam obrazových tabulí.

Zkameněliny, kronika života na Zemi - Dittler, Růžička

Populární výklad o úkolech a cílech paleontologie, o vzniku života na Zemi, o boji dvou názorů - církevního a vědeckého - na otázku vzniku živé hmoty, o rostlinstvu a živočišstvu v jednotlivých geologických dobách. V závěru jsou připojeny stručné dějiny české paleontologie.

Dinosauři od Pekelného potoka - Vladimír Socha

Autor knihy, který se v létě roku 2009 aktivně podílel na vykopávkách v Montaně, vám představí historii místních výzkumů i samotné dinosaury, jejichž zkameněliny patří k nejúžasnějším odkazům druhohorní éry.

PALEOART CHRUDIM 2016 (Mamuti se řítí na Chrudim)

Výstava představí obrazové umělecké paleontologické rekonstrukce volného sdružení výtvarníků PAS (Paleoart – Art and Science).

Prosinec 2015 | Paleo - novinky

Přehled článků uveřejněných na internetu za prosinec 2015.

Říjen - Listopad 2015 | Paleo - novinky

Přehled článků uveřejněných na internetu za říjen a listopad 2015.

Výstava: Cesty do pravěku aneb po stopách Zdeňka Buriana

Oblastní muzeum v Mostě od 29.9.2015 do 13.12.2015

Hledejte fosilie v Africe online!

Pomozte vědcům hledat fosilie v okolí jezera Turkana v Africe.

Nejstarší fosilie mořské želvy

Santanachelys gaffneyi je nejstarší známá mořská želva. Tak tato věta z on-line encyklopedie Wikipedia již není aktuální...

Nej.. ze světa dinosaurů

Největší, nejvyšší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší...

Září 2015 | Paleo - novinky

Přehled článků uveřejněných na internetu za září 2015.

Srpen 2015 | Paleo - novinky

Přehled článků uveřejněných na internetu za srpen 2015.

Červenec 2015 | Paleo - novinky

Přehled článků uveřejněných na internetu za měsíc červenec 2015:

Červen 2015 | Paleo - novinky

Přehled článků uveřejněných na internetu za měsíc červen 2015.

Hallucigenia - hlava červa nalezena

Paleontologové z torontské a cambridgské univerzity nyní konečně našli hlavu u červa nazvaného Hallucigenia (přelud).

Modrý jantar ze Sumatry

Opravdu přírodní a námořnicky modrý jantar je těžen i na Sumatře.

Nový rohatý dinosaurus - Regaliceratops peterhewsi

Kosti dinosaura Regaliceratops peterhewsi byly nalezeny již roku 2005 poblíž řeky Oldman River v kanadské provincii Alberta.

Přírodní inkluze v jantaru

Možnosti výskytu, vzniku a zachování přírodních inkluzí v jantaru.

Jak vyleštit jantar?

Jednou z možností jak vyleštit surový jantar je jeho ruční vyleštění. Zde naleznete návod.

Obří obojživelník - Metoposaurus algarvensis

Březen 2015 - V Portugalsku objevili zkamenělinu obřího obojživelníka.

Jurský svět | Jurassic World 2015

Informace o připravovaném filmu Jurský svět s premiérou 12. června 2015

Pravý jantar a jeho napodobeniny, padělky

Jak poznat pravý jantar? Jaký je rozdíl mezi kopálem, ambroidem a jejich imitacemi - padělky?

Jantar - fosilní pryskyřice nebo kámen?

Co je to jantar? Jeho vlastnosti, vznik, naleziště, druhy a barevné varianty. Jak vznikl název "jantar" a co je kopál? Naleznete v tomto článku.

Perspektivní lokalita fosilií v Německu

Sběr amonitů v oblasti Frankenjura, léto 2014

Jak vznikají fosilie, zkameněliny?

Abychom snadněji porozuměli příznivým nebo nepříznivým vlivům, tak důležitým pro fosilisaci, je třeba pozorovat, co se děje se zahynulým živočichem, neboť podobné vlivy působily i v periodách geologických.

Výstava Kamenný herbář ve Zlíně (od 4. 12. 2014 do 1. 3. 2015)

Kamenný herbář v muzeu představí i několik milionů let staré fosilie.

Co je fosilie?

Definice slova fosilie, co to jsou fosilie? Jejich rozdělení a co už fosilie nejsou.

Čeští geologové představili v Praze na Klárově fosílie z Antarktidy

V pátek 19. 9. 2014 proběhla v sídle ČGS na Klárově tisková konference týkající se terénních výzkumů v Antarktidě.

Lokality trilobitů jineckého kambria

Naleziště trilobitů Jince patří k nejznámějším v Evropě...

Spinosaurus aegyptiacus, byl přizpůsoben jak pro život na souši tak i ve vodě

17.9.2014 První dinosaurus, který strávil značné množství času ve vodě...

Rukwatitan bisepultus - nový titanosaurus z Tanzanie

9.9.2014 - Paleontologové objevili nový druh dinosaura, který žil v polovině období křídy, tedy asi před 100 miliony lety.

Dreadnoughtus schrani jeden z největších dinosaurů

6.9.2014 - Dreadnoughtus schrani jeden z největších - ne-li největší...

Amoniti

Popis a zařazení amonitů, stavba těla a další informace.

Živoucí fosílie - rostliny (flora)

Rostlinní zástupci " živoucích fosílií ". Seznam rostlin, které přežily od pravěku do dnešních dní.

Živoucí fosílie - živočichové (fauna)

Některé formy pravěkého života přežily do dnešních dnů. Pojďme se spolu podívat na tyto stále žijící " zkameněliny ".

Náhorní plošina dinosaurů - Turkmenistán

Zajímavá zpráva o lokalitě v bývalém Sovětském svazu... video

Popis a rozdělení dinosaurů

Význam slova dinosaurus. Základní popis dinosaurů a jejich rozdělení...

Definice paleontologie, její rozdělení a význam

Co je to paleontologie, její základní rozdělení a praktický význam pro dnešní společnost.

Copyright © www.fosilie-shop.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.fosilie-shop.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace