Tanystropheus, rybožravý dravec ze zálohy

Tanystropheus je vyhynulý rod archosauromorfního plaza, který žil během triasu v Evropě, Asii a Severní Americe. Poznáme ho podle extrémně protáhlého krku, delšího než trup a ocas dohromady. Krk se skládal ze 13 obratlů zpevněných rozsáhlými krčními žebry. Tanystropheus je známý z mnoha fosilií, včetně téměř úplných koster. Některé druhy v rámci rodu mohly dosáhnout celkové délky 6 metrů.

Naše nabídka zkamenělin.

Tanystropheus fosilní plaz

Většina zkamenělin až na několik výjimek pochází z mořských nebo pobřežních ložisek epochy středního triasu. Životní styl Tanystrophea je předmětem mnoha debat. Tanystropheus je neznámý ze sušších prostředí a jeho krk je poměrně tuhý a nemotorný, což naznačuje spoléhání se na vodu. Naopak končetinám a ocasu chybí uzpůsobení pro plavání a velmi se podobají svým ekvivalentům u suchozemských plazů.

Tanystropheus s hlavou ve vodě.

Nedávné studie podpořily přechodnou polohu a rekonstruují Tanystrophea jako zvíře stejně schopné žít na souši i ve vodě. Tanystropheus byl s největší pravděpodobností rybožravý dravec ze zálohy.

Tanystropheus detail

Tanystropheus obsahuje nejméně dva platné druhy. Kompletní kostry jsou běžné v souvrství Besano v Monte San Giorgio na hranici Itálie a Švýcarska. Fosilie Monte San Giorgio patří ke dvěma druhům: menšímu T. longobardicus a většímu T. hydroides. Tyto dva druhy byly v roce 2020 formálně odlišeny především na základě jejich silně divergentní anatomie lebky. Typovým druhem je Tanystropheus conspicuus, což je pochybné jméno používané pro zvláště velké fosilie z Německa a Polska.

Tanystropheus-druhy-velikost

Na obr.: Srovnání velikosti velkých exemplářů tří druhů Tanystropheus ( T. 'conspicuus', T. hydroides, T. longobardicus ) s lidskou postavou pro referenci. Autor: SlvrHwk pod licencí CC BY-SA 4.0

Zdroj (překlad textu Tanystropheus) a více informací na anglické Wikipedii pod heslem Tanystropheus

Procerosaurus

Procerosaurus je rodové jméno, který použil německý paleontolog Friedrich von Huene v roce 1902 jako mladší synonymum pro rod Tanystropheus.

Naše nabídka zkamenělin.