Mesosaurus

Mesosaurus, neboli "střední ještěr", je jedním z prvních známých plazů, kteří se ze souše vrátili k vodnímu životnímu stylu. Jeho zkameněliny jsou známé z raného permu (před 299 až 271 miliony lety) v Jižní Africe a Jižní Americe.

Prodej zkamenělin dinosaurů a plazů.

mesosaurus

Mesosaurus obýval pravděpodobně sladké a brakické vody. Byl dobře přizpůsoben životu ve vodě, ale měl také schopnost přežívat na souši. Tělo mesosaura bylo mírně zploštělé a asi jeden metr dlouhé. Zadní nohy byly delší a silnější než přední, což naznačuje, že se mesosaurus pravděpodobně pohyboval především pomocí zadních končetin a ocasu. Ocas mohl mít také ploutev, která by plavecké schopnosti ještě zlepšovala.

mesosaurus-stredni-jester

Lebka mesosaura byla malá s dlouhými čelistmi. Nozdry se nacházely nahoře na lebce, což umožňovalo tvorovi dýchat i při plavání pod vodou. Zuby byly zaúhlené směrem ven, zejména ty na špičkách čelistí. Tyto zuby byly velmi jemné a měly tvar špičatých hrotů a byly tedy vhodné pro chytání malých ryb a bezobratlých.

mesosaurus-praveky-plaz

Předpokládá se, že mesosaurus se pohyboval vlnovitým pohybem, podobně jako dnešní plazi. Jeho silné zadní končetiny a pružný ocas by mu to umožňovaly. Na souši se pravděpodobně pohyboval tak, že se tlačil nohama, podobně jako dnešní mořské želvy, při kladení vajec na plážích.

Holotyp Mesosaurus tenuidens

Holotyp M. tenuidens, MNHN 1865-77 byl kolem roku 1830 nalezen v chatě v Severním Kapsku v Jižní Africe, kde byl používán jako poklička na hrnce. Exemplář se nakonec objevil ve sbírce francouzského paleontologa Paula Gervaise během 60. let 19. století, který jej označil jako holotyp nového rodu a druhu, který v roce 1865 pojmenoval Mesosaurus tenuidens. M. tenuidens dodnes zůstává jediným platným druhem Mesosaura.

mesosaurus-tenuidens-holotype

Důkazy o kontinentálním driftu

Fosilie mesosaura byly nalezeny v Jižní Africe a Jižní Americe, což je geografické rozšíření, které by nebylo možné vysvětlit, pokud by tyto dva kontinenty byly vždy oddělené. Vzhledem k tomu, že Mesosaurus byl pobřežní zvíře, a proto je méně pravděpodobné, že překročil Atlantický oceán, toto rozšíření naznačovalo, že tyto dva kontinenty byly dříve spojeny dohromady.

Naše nabídka zkamenělin dinosaurů a plazů.