Lokality trilobitů jineckého kambria

Naleziště trilobitů Jince patří k nejznámějším v Evropě... Okolí obce je tvořeno hlubokomořskými sedimenty jineckého souvrství středního kambria. Na základě fosilní fauny bylo v těchto místech vyčleněno několik zón. Téměř kompletní sled vrstev je zachován ve svahu Vinice na pravém břehu říčky Litavky.

Pohybujeme-li se terénem od říčky Litavky v Čenkově sz. směrem nahoru do svahu, procházíme postupně bazálními pískovci s převahou ramenonožce Westonia fatkai. Následuje vrstva slepenců nad kterou jsou již polohy jemnozrnných prachovců s konkrecemi s nálezy trilobitů zóny Ornamentaspis-Conocoryphe (Ornamentaspis lepida, Conocoryphe robusta, Ellipsocephalus vetustus, Rejkocephalus milani).

jince-trilobiti-vrch-vystrkov

Na foto: vrch Vystrkov zdroj: letecká mapa Seznamu.

Dále k západu ve svazích nad pilou se nachází břidlice a prachovce s trilobity Eccaparadoxides pusillus. Nálezy, zvláště ve vyšších partiích zóny, jsou reprezentovány trilobity Eccaparadoxides pusillus, Onymagnostus, Doryagnostus a Dawsonia bohemica. Přibližně 300 m po proudu Litavky jsou ve svahu patrná skaliska tvořená prachovci a pískovci zóny Hydrocephalus minor. Tyto mocné vrstvy jsou oproti ostatním zónám na nálezy poměrně chudé. Mimo vůdčího Hydrocephalus minor se nacházejí nehojní Ptychoparia striata a Conocoryphe sulzeri.

Výše ve svahu se nacházejí jámy po výkopech sběratelů s častými nálezy trilobitů zóny Paradoxides gracilis. V tmavošedých břidlicích se zde vyskytují velcí jedinci trilobitů Paradoxides gracilis, Conocoryphe sulzeri, Ptychoparia striata, Hydrocephalus minor a mnoho dalších, drobnějších druhů.

Svrchní a druhově nejchudší polohou je zóna s častými výskyty trilobita Ellipsocephalus hoffi  a vzácněji i s Rejkocephalus lyelli. Tato zóna je na svahu Vinice vyvinuta pouze okrajově.

Lokality-trilobitu-jineckého-kambria

Mnohem hojnější nálezy fosilií z této zóny jsou známy ze svahů kóty Vystrkov (541) jz. od Jinců. Zde se ve stráni nad polní cestou, vedoucí od místního hřbitova k obci Velcí, nacházejí jámy po výkopech sběratelů. Ve zbytcích ve výkopech a v nehojných výchozech jsou nalézáni trilobiti zóny Paradoxides gracilis. V horní části stráně v blízkosti lesa jsou nálezy trilobitů Ellipsocephalus hoffi . Na obou lokalitách jineckého kambria lze trilobity sbírat. Na tuto lokalitu vás zve i Jiří X. Doležal v článku: Naprosto neobvyklý tip na výlet, najděte svého trilobita. JXD vás tam navede.

Je nutno brát na zřetel to, že lokalita Vinice je přírodní památkou a lokalita Vystrkov leží ve vojenském prostoru Brdy.

Nepodařilo se vám nalézt? Podívejte se na naši nabídku trilobitů.