Zdeněk Burian a paleontologie - Vladimír Prokop

Monografická publikace o Zdeňku Burianovi (1905-1981) poprvé představuje veřejnosti osobitého malíře kreslíře v tak širokém rozsahu. Práce se soustřeďuje především na tvorbu paleontologických rekonstrukcí, které Buriana a naši paleontologii reprezentovaly po celém světě. Není však opomenuta ani Burianova činnost ilustrátorská a její problematika, své místo v má práci i pohled na tematiku geografickou, etnografickou, tzv. volnou malbu apod. Monografie je doplněna četnými reprodukcemi.

Počet stran: 156
Náklad 10 000 výtisků
Vydal: Ústřední ústav geologický r. 1990

Zdeněk Burian a paleontologie - Vladimír Prokop

Obsah knihy: Zdeněk Burian a palentologie

Úvod /12
Ilustrační kontury /13
Burianovy ilustrace /21
Periodizace Burianovy tvorby /27
Umělecká paleontologická rekonstrukce /36
Odborní poradci Zdeňka Buriana /45
Realismus a rekonstrukce /52
Současná, paleontologická rekonstrukce /58
Epilog /60
Poznámky /89
Výstavy Zdeňka Buriana /91
Spolupráce s nakladatelstvími /92
Ilustrace v časopisech /94
Knihy ilustrované Zdeňkem Burianem /96
Seznamy obrazů /114
Zoopaleontologická rekonstrukce /115
Rekonstrukce povrchu Země v geologických obdobích /130
Paleoantropologické rekonstrukce /132
Cyklus Země a lidé /139
Obrazy geografické /142
Krajiny a půdní typy /143
Obrazy s národopisnou tematikou /144
Oleje s tematikou historickou /146
Cyklus Porobení /147
Cyklus Obžalování /148
Paleontologické rekonstrukce /148
Prameny a literatura /151
Ilustrátor paleontologické literatury /153

Vydal Ústřední ústav geologický ve spolupráci s Propagační tvorbou Praha Praha 1990
Vědecký redaktor: PhDr. Jiří M. Boháč Recenzent: RNDr. Zdeněk Kukal, CSc. Předmluvu napsal RNDr. M. Gabriel, doslov prof. RNDr. Z. V. Špinar, DrSc. Fotografie z archívů Z. V. Špinara a V. Prokopa Přebal a grafická úprava: M. Jiránek Odpovědná redaktorka: Vlasta Čechová Technická redaktorka: Jitka Greplová
Vydání I. — 156 stran

zdenek-burian-a-palentologie-vladimir-prokop-kniha-1

zdenek-burian-a-palentologie-vladimir-prokop-kniha

Široká nabídka zkamenělin na e-shopu.