Velká kniha o dinosaurech - David Lambert

Čtenář dostává do rukou už na pohled velmi přitažlivou, přesnou a srozumitelně psanou knihu, jednu z nejlepších, jaké kdy byly o dinosaurech napsány. Přes pět set pozoruhodných fotografií a kreseb představuje dinosaury všech velikostí a typů. Podrobnosti o vnější i vnitřní stavbě jejich těl jedinečně vystihují vědecky podložené a pečlivě vypracované modely, z nichž mnohé byly vytvořeny přímo pro tuto knihu. Ucelený přehled nazvaný "Dinosauři od A do Z" zahrnuje všechny doposud známé rody těchto neobyčejných plazů.

velka-kniha-o-dinosaurech-david-lambert

Zkamenělé pozůstatky těl dinosaurů byly poprvé objeveny už před 170 lety, ale přesto jsou naše znalosti o těchto neobyčejných tvorech plné mezer, zbývá mnoho neodhaleného a nevysvětleného. Velká kniha o dinosaurech čtenáře srozumitelným způsobem seznamuje s nejnovějšími vědecky ověřenými objevy a poznatky o těchto podivuhodných zvířatech.

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH

Na otázku „Kdo vlastně byli dinosauři?" odpovídá autor knihy David Lambert v souladu s nejnovějšími poznatky současné vědy. Neobyčejně působivé ilustrace seznamují čtenáře se vzhledem těchto tvorů, se způsoby, jak se živili, rozmnožovali se i jak spolu bojovali. První část knihy je nejen obrazovým průvodcem, představujícím stavbu dinosauřích těl a jejich způsob života, ale seznamuje čtenáře i s nejnovějšími hledisky na život i záhadné vyhynutí těchto nevšedních živočichů.

PESTRÁ ŠKÁLA DINOSAURŮ

Vlastním jádrem Velké knihy o dinosaurech je 55 překrásných portrétů význačných druhů. Na jednotlivých dvoustranách se představují všechny významné skupiny dinosaurů, od obrovitých brachiosaurů, větších než čtyřpatrový dům, až po drobné kompsognaty, kteří nebyli větší než kohout. Modely, obrázky a fotografie fosilních zbytků vytvořené zvlášť pro tuto knihu zachycují jejich nejdůležitější znaky. Velmi srozumitelný doprovodný text prozrazuje, čím se jednotlivé druhy těchto plazů lišily ve způsobu života i vzhledu.

velka-kniha-o-dinosaurech-david-lambert-dino

O DINOSAURECH OD A DO Z

Závěrečnou část knihy tvoří stručný průvodce po celé rodině dinosaurů. Uvádí se v něm i význam a výslovnost všech rodových jmen, vzhled, doba i prostředí, v němž tito plazi kdysi žili, a také jejich postavení v moderním systému.

DAVID LAMBERT je autorem jedenácti knih o dinosaurech včetně Obrazového slovníku dinosaurů, který vydalo nakladatelství Dorling Kindersley v roce 1993. Publikoval i knihy týkající se jiných přírodovědných oborů, například geologie, a to jak z doby předhistorické, tak moderní. V roce 1990 získal cenu Newyorské akademie věd a cenu za nejlepší dětskou knihu, jíž v USA uděluje Národní vědecká asociace učitelů.

PŘÍRODOVĚDECKÉ MUZEUM V LONDÝNĚ vlastní jednu z nejvýznamnějších světových sbírek dinosauřich zkamenělin. Při přípravě Velké knihy o dinosaurech nalezlo nakladatelství Dorling Kindersley u pracovníků paleontologického oddělení, kteří tuto sbírku spravují, plnou a vzácnou podporu. Dr. Angela Milnerová, vedoucí oddělení fosilních obratlovců, napomohla cennými radami při vytváření obrazové i textové části knihy.

velka-kniha-o-dinosaurech-david-lambert-ukazka-sauropelta

Dr. Angela Milnerová vedoucí odděleni fosilních obratlovců Přírodovědeckého muzea v Londýně: Dinosauři se v poslední době těší neobyčejné pozornosti, patrně větší než kterákoliv jiná skupina živočichů. Sotva se najde čtenář, který by nikdy neslyšel o tyranosaurovi. Na následujících stránkách se však setkáte i s méně známými dinosaury, z nichž někteří se vám představí poprvé. Poslední dinosauři vymřeli před 65 miliony lety, to znamená, že zmizeli z povrchu Země o 64,7 milionu let dříve. než na něj vkročil první člověk. Proč se tak náruživě zajímáme o tvory, kteří žili před nepředstavitelně dlouhou dobou? Jedním z důvodů je úžasné množství překvapivých poznatků, které naší vědci nahromadili důkladným studiem zkamenělých kostí a zubů těchto zvířat. Dalším je patrně jejich obrovská rozmanitost a schopnost ovládnout celý barvitý druhohorní svět i s jeho živočišnými obyvateli. Díky novým objevům ve všech koutech světa i díky novým hlediskům, z nichž pohlížíme na své dávné oblíbence, mění se pronikavě i naše představy o jejich vzhledu a způsobu života i mnoha pozoruhodných vlastnostech a Činnostech, jimiž se lišili, anebo naopak se podobali dnešním zvířatům. I naše vlastní minulost je spojena s osudem dinosaurů. Kdyby bývali nevyhynuli, nikdy by nemohli savci - člověka nevyjímaje - ovládnout Zemi. Nejspíš bychom tady vůbec nebyli.

  • Velká kniha o dinosaurech - David Lambert
  • Vydáno: Timy Partners
  • Originální název: The Ultimate Dinosaur Book, 1993
  • Překlad: Bořivoj Záruba
  • Počet stran: 192
  • Jazyk vydání: český
  • Ilustrace/foto: Janos Marffy
  • Vazba knihy: pevná / vázaná
  • ISBN: 80-967212-0-8