Abeceda dávných věků - Bořivoj Záruba

Knih o dávnověku bylo napsáno mnoho, většinou se v nich však hovoří hlavně o dinosaurech a obřích plavuních. ABECEDA DÁVNÝCH VĚKŮ si dala za cíl posbírat a abecedně seřadit všemožná hesla a pojmy, s nimiž se může čtenář v souvislosti s prehistorií Země setkávat. A tak tu najdeme cizokrajně znějící názvy jako archeocyati, graptoliti či ediakarská fauna i důvěrně známé pojmy, např. australopitek, dinosauři, fosilie, trilobiti, ale také články o tom, jak se určuje stáří nálezů, jak se vyvíjely znalosti člověka o dávné historii i jak se tyto poznatky odrážejí třeba ve výtvarném umění nebo ve filmu.

Rok 1. vydání originálu: 2006
Počet stran: 344
Nakladatelství: Albatros
Vazba knihy: vázaná
ISBN: 80-00-01783-0

Ilustrovali Zdeněk Burian, Jan Sovák, Andrea Waldhauserová, Petr Urban Fotografie Bořivoj Záruba Obálka a grafická úprava Lubomír Šedivý V Klubu mladých čtenářů vydal jako svou 9824. publikaci Albatros nakladatelství, a. s., právní nástupce, Praha 2006 Odpovědná redaktorka Lucie Šavlíková Jazyková redakce Helena Kučerová Výtvarná redaktorka Jana Mikulecká Technická redaktorka Arnoštka Svobodová Vytiskla SEVEROGRAFIA a. s., Most 1. vydání 13-818-KMČ-006 14/68
Pro čtenáře od 12 let

Abeceda dávných věků - Bořivoj Záruba

Předmluva ke knize

Většina populárně naučných knížek o přírodě a o jejích obyvatelích má svůj pevný řád. Rostliny i živočichové jsou v nich seřazeni v určitém pořádku, který respektuje jejich postavení v botanickém nebo zoologickém systému. U rostlin a živočichů vymřelých, tedy těch, kteří žili před mnoha miliony let, přistupuje ještě hledisko další, a tím je čas. Bývají proto seřazeni v posloupnosti, v jaké se objevovali a posléze mizeli ze zemského povrchu. Knížka, která se vám dostává do rukou, tyto zásady ignoruje. Jejím cílem není poučovat ani vzdělávat čtenáře v oboru, který není na výsluní všeobecného zájmu, ale ráda by přístupnou formou upozornila na množství zajímavostí, na které odborníci při odhalování dávné minulosti Země narazili. V přírodovědném muzeu ve skotském Edinburghu jsem se před lety setkal s výstavou, která si kladla podobný cíl. Pracovníci muzea tehdy připravili výstavu zcela netradičně a navzdory všem zvyklostem v abecedním pořádku. Od každého písmene vystavili jeden objekt, uvedli jednu zajímavost. Výběr jistě nebyl snadný, protože museli rozhodnout, co bude pro návštěvníky nejzajímavější a co upoutá jejich pozornost. Budou to plavuně a přesličky nebo ptakoještěři, první savci, proměny Země, potopy světa, pancířnatí, pohyby kontinentů, prekambrium, pravážky, přežívání, preparace... Také knížka, kterou berete do ruky, se potýkala s podobným problémem. Jestli se podařilo mezi všemi zajímavostmi vybrat ty pravé, které vás zaujmou, to už musíte posoudit vy, čtenáři. A zjistíte-li, že světy, které existovaly na Zemi v dávné minulosti, byly stejně zajímavé jako ten náš dnešní, potom knížka splnila svůj účel.
V Praze 15. června 2006
Bořivoj Záruba

O autorovi:

RNDr. Bořivoj Záruba CSc.


RNDr. Bořivoj Záruba CSc. působil dlouhá léta v paleontologickém oddělení Národního muzea v Praze, účastnil se množství mapovacích, sběrných a výzkumných expedic na Saharu, spolupracoval s předními zahraničními ústavy (za jiné např. Britské přírodovědecké muzeum, Univerzita v Hamburku). Kromě celé řady odborných prací napsal také několik úspěšných populárně naučných knih, v nichž čtivou formou přibližuje čtenářům dávnou minulost Země. Využil při nich své dlouholeté spolupráce s předními ilustrátory pravěké fauny i flory, malíři Zdeňkem Burianem a Janem Sovákem. Během svého odborného působení na poli paleontologie se věnoval také fotodokumentaci a vytvořil rozsáhlý fotografický archiv fosilních nálezů.

Ukázka z knihy:

Abeceda dávných věků - Bořivoj Záruba - ukázka z knihy

Široká nabídka zkamenělin na e-shopu.