Rukwatitan bisepultus

Nově objevený dinosaurus Rukwatitan bisepultus, patří do skupiny Titanosauria. Jedná se o různorodou skupinou býložravých dinosaurů. Přestože nový druh nepatří mezi největší titanosaury, odhaduje se, že jeho přední končetiny dosahovaly 2 m. Rukwatitan bisepultus mohl dosahovat hmotnosti i několika slonů.

rukwatitan-bisepultus-dinosaurus

Rukwatitan bisepultus. Autor: Mark Witton / University of Portsmouth.

Jeho zkamenělé obratle, žebra, končetiny a pánevní kosti byly odkryty v Rukwa Rift v jihozápadní Tanzanii.

Žil v polovině období křídy, tedy asi před 100 miliony lety.

Nalezené kousky skeletu Rukwatitan bisepultus v siluetě zvířete

Nalezené kousky skeletu Rukwatitan bisepultus v siluetě zvířete. Měřítko - 1 metr. Kredit: E. Gorscak / Ohio University.

CT snímky, v kombinaci s podrobným srovnáním s jinými titanosaury, odhalily, že se jednalo o tvora, který byl odlišný od všech předchozích nálezů - včetně těch v Africe. "Díky použití tradičních i nových výpočetních postupů, se nám podařilo zařadit nový druh v rodokmenu sauropodních dinosaurů," vysvětlil Eric Gorscak, doktorand na univerzitě v Ohiu a hlavní autor článku o Rukwatitan bisepultus. Nalezené dinosauří kosti vykazují podobnosti s jiným titanosaurem, a to s Malawisaurus dixeyi, který byl již dříve objeven v Malawi. "Ale tito jihoafričtí dinosauři jsou výrazně odlišní navzájem od sebe a nejvíce pozoruhodné je, že se liší i od titanosaurů známých ze severní Afriky," říká spoluautor profesor Patrick O'Connor z Ohio University.

Tým pracoval ve strmém svahu v Rukwa Rift.

Tým pracoval ve strmém svahu v Rukwa Rift. Autor: Patrick O'Connor, Ohio University.

Objev tak přispívá k celkovému obrazu o titanosaurech jako o dinosaurech žijících po celém světě, a to až do konce křídy. Jejich rozmach přišel v důsledku úpadku jiné skupiny sauropodů, a to diplodoků. Zatím se zkameněliny více než 30-ti titanosaurů našly v Jižní Americe a čtyři v Africe.

Volně přeloženo z článku: Rukwatitan bisepultus: New Titanosaur Discovered in Tanzania

Článek v angl. z Ohio University: Ohio University paleontologists discover new species of titanosaurian dinosaur in Tanzania