Regaliceratops peterhewsi

Nový rohatý dinosaurus se jmenuje Regaliceratops peterhewsi, je blízký příbuzný známého triceratopse a patří do skupiny velkých, rostlinožravých dinosaurů, kteří se vyvinuly v křídě a jejich výskyt se do značné míry omezoval na západním území Severní Ameriky. Nový druh pojmenovali Regaliceratops peterhewsi. Druhové jméno odkazuje na nálezce kostí. Rodové je složenina latinského slova "regalis," což znamená "královský" a řeckého výrazu "ceratops," což znamená "rohatá tvář".

Oproti triceratopsovi má velice krátké rohy nad očima a prostřední roh regaliceratopse je naopak delší než ten triceratopsův.

dinosaurus-Regaliceratops-peterhewsi

Obrázek: Artistic life reconstruction of Regaliceratops peterhewsi. Image credit: Julius T. Csotonyi / Royal Tyrrell Museum.

Více na: Novinky.cz - Nový druh dinosaura vypadá jako rohatá komiksová postava

Naše nabídka amonitů.