Plateosaurus

Plateosaurus "široký - plochý ještěr" dostal své jméno podle listovitých zubů jimiž strhával listí z jehličnanů a cykasů. Své jméno dostal již v roce 1837, tedy dříve, než byl poprvé použit název „dinosaurus". Jedná se o jednoho z nejlépe prostudovaných dinosaurů. 

plateosaurus-plochy-jester

Jednalo se o poměrně velikého, po dvou chodícího býložravého "prosauropoda", který žil v období pozdního triasu. Plateosaurus byl jeden z nejběžnějších dinosaurů své doby a byl to první dinosaurus o kterém bezpečně víme, že žil ve stádech. Živil se jak nízko rostoucím rostlinstvem např. cykasy a protože byl schopen se postavit na zadní, mohl spásat i horní větve stromů či stromových kapradin. Listy polykal celé a zpracovával je až v žaludku s pomocí gastrolitů.

plateosaurus

Velikost těla a hmotnost plateosaura byla velmi různorodá a podle nejnovějších studií do značné míry závisela na vnějších podmínkách. Nejmenší známé exempláře mají na délku asi 5 m, zatímco ty největší dosahovali až 10 m s váhou okolo 3 tun.

Plateosaurus-ve-skupine-vice-jedincu

Fosilie plateosaura byly objeveny ve střední Evropě (Německo, Francie, Švýcarsko, Anglie, Švédsko), v Číně a také jižní Africe. Do dnešní dnů bylo nalezeno více jak sto, různě zachovaných koster.

Naše nabídka zkamenělých korálů.