Pachyrhinosaurus

Pachyrhinosaurus "tlustonosý ještěr", byl jedním z členů skupiny ceratopsidních dinosaurů. Tento býložravý dinosaurus žil na severozápadě Severní Ameriky před asi 80 až 69 miliony lety, tedy v období pozdní křídy.

Naše nabídka zkamenělin.

pachyrhinosaurus-dinosaurus

Rozměry a popis

Pachyrhinosaurus byl poměrně velký dinosaurus, s průměrnou délkou mezi 5 a 8 metry a hmotností dosahující až 3,6 tuny. Jeho tělo bylo typické pro ceratopsidy, s krátkým silným krkem, krátkým trupem a relativně krátkým ocasem. Hlava tohoto dinosaura byla charakteristická silným kostěným zobákem, vystupujícími lícními kostmi a kostěným límcem.

pachyrhinosaurus-detail-hlavy

Na rozdíl od většiny ostatních ceratopsidů, Pachyrhinosaurus neměl na své lebce žádný významný roh. Namísto toho zde měl velký kostěný hrbol a z vrcholu kostěného límce vyrůstaly dva trny. Některým jedincům i krátký roh za očima.

Evoluce zkracování nosního rohu

Pachyrhinosaurus představuje vyvrcholení evolučního trendu zkracování nosního rohu, který je známý z evoluční linie centrosaurinů. Tento trend začal zkracováním a ohýbáním rohu směrem dopředu a dolů, jak je vidět u dinosaurů jako je Einiosaurus. Později zůstala jen základna rohu, jak je patrné u rodu Achelousaurus. U Pachyrhinosaurů tuto základnu poté nahradil kostěný hrbol.

pachyrhinosaurus-detail-hlavy-dinosaura

Život ve stádech

Na základě fosilních nálezů víme, že Pachyrhinosaurus žil ve velkých stádech, která mohla čítat několik tisíc jedinců. Tato stáda zřejmě migrovala z jižních oblastí na sever, což dokazuje nález pozůstatků tohoto dinosaura na Aljašce. V těchto stádech pravděpodobně panovala určitá hierarchie, kterou si jedinci získávali vzájemnými souboji. Souboje byly pravděpodobně podobné soubojům dnešních jelenů, kdy se jedinci vzájemně přetlačují. V období říje mohli samci využívat své kostěné límce, které se mohly pod vlivem hormonů nebo zvýšeného tlaku krve zbarvit a lákat tak pozornost samic.

Pachyrhinosaurus-bylozravy-dinosaurus

Velmi rychlý růst mláďat

V prvních letech života vykazoval Pachyrhinosaurus velmi rychlý růst. Ve věku jednoho roku dosahovala těla mláďat již 28 % velikosti dospělých jedinců a ve dvou letech byla téměř poloviční. Po dosažení tohoto věku se tempo růstu značně zpomalilo a plné velikosti bylo dosaženo až kolem dvaceti let.

Naše nabídka zkamenělin.